Preference: onderzoek de voorkeuren van uw medewerkers!

Preference is een digitale onderzoekstool van AWVN om snel inzicht te verkrijgen in wat uw medewerkers belangrijk vinden en waarderen.

 

Preference kan ingezet worden voor ieder onderzoek onder medewerkers. Preference bevat een unieke, intuïtieve rankingstool waarmee medewerkers negen of zestien aspecten makkelijk kunnen rangschikken van meest belangrijk tot minst belangrijk. Na het rangschikken van de aspecten wordt de medewerker gevraagd de individuele aspecten te beoordelen.

Met de resultatenmodule van Preference zijn de inzichten uit het onderzoek snel en makkelijk beschikbaar en geeft diepgaande inzichten in voorkeuren van specifieke doelgroepen binnen uw organisatie. Op basis van deze inzichten kunt u met data onderbouwd beslissingen nemen en dus richting geven aan het arbeidsvoorwaardenproces en HR-beleid.

Waarvoor kunt u Preference inzetten?
• Optimaliseren van uw arbeidsvoorwaardeninvestering: tevredenheid/betrokkenheid vergroten.
• Ontwerpen van een employee value propositie om een aantrekkelijke werkgever te worden.
• Draagvlak creëren om arbeidsvoorwaarden te moderniseren/personaliseren/flexibiliseren.
• Voorspellen van mogelijke effecten van wijzigingen in uw beleid.
• Behouden en aantrekken van de meest kritieke (top)talenten.
• Effectief afstemmen van uw HR-beleid aan de specifieke behoeften van interne of externe groepen medewerkers.
Kortom: met behulp van Preference krijgt u inzicht met welke elementen u het beste kunt aansluiten bij de behoeften van uw medewerkers.

Kenmerken Preference

• Op maat gemaakt onderzoek
• Gamification
• Meertalig
• Cluster-analyse
• Live monitoring
• Statistieken
• Sleep-en-dropfilter
• Scenario-analyse
• Tekstanalyse

Hoe werkt het? Medewerkersperspectief
Het online invullen van de enquête gaat snel, eenvoudig en intuïtief, wat vaak resulteert in een hoge medewerkersrespons (gemiddeld tussen 65%-85%). Het vergt slechts gemiddeld 5 á 10 minuten en is gegarandeerd anoniem. De medewerkers geven in een “ruit” aan welke van de 9 of 16 elementen zij het meest belangrijk en het minst belangrijk vinden en in welke mate zij over de elementen tevreden zijn. U kunt, in samenspraak met AWVN, zelf invulling geven aan de elementen passend bij uw organisatiebehoefte. Als het gaat om een onderzoek naar de voorkeuren van medewerkers voeren wij dit bij voorkeur uit met betrokkenheid van management, medewerkers en medezeggenschap. Dit betekent vanaf de start betrokkenheid bij de procesaanpak en onderzoeksopzet in Preference.

Hoe werkt het? Werkgeversinzicht
Monitoren van deelname aan het onderzoek en het analyseren van de resultaten is eenvoudig. De resultaten worden real-time live verwerkt gedurende de uitvraag. De organisatie krijgt een half jaar toegang tot de eigen bedrijfsresultaten. Dit geeft de mogelijkheid om op basis van geanonimiseerde data diepgaande analyses te doen naar specifieke doelgroepen in uw eigen organisatie.

Voorbeelden van diepgaande analyses
• Inzoomen op voorkeuren van specifieke (doel)groepen.
• Voorspellen van de impact van te nemen maatregelen; wie zal voor zijn en wie niet?
• Identificeer gaps in de waarde propositie van uw medewerkers. U kunt de waardering die respondenten vinden voor bepaalde elementen vergelijken met hoe tevreden ze zijn. Zo weet u waar de grootste impact te behalen is.
• In welke thema’s dient u te investeren om het meeste effect te hebben?

De resultaten bespreekt AWVN met de stakeholders aan de hand van de interactieve analysetool. Wij adviseren de resultaten te gebruiken als input voor de dialoog. Dit kunt u als input gebruiken voor een nieuw design van uw HR- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Wat hebt u nodig voor Preference?
U heeft via uw pc, tablet of smartphone toegang tot Preference via de meest gangbare internet browers, zoals Google Chrome, Fire Fox, Microsoft Edge.

aanmelden