Persoonlijk ontwikkelbudget (POB)

In veel cao’s komen tegenwoordig afspraken voor die bedoeld zijn om medewerkers verantwoordelijk te maken voor het in stand houden en vergroten van hun duurzame inzetbaarheid (breder geformuleerd: hun eigen arbeidsmarktwaarde). Om dat te kunnen realiseren krijgen zij van de werkgever de beschikking over een budget, het persoonlijk ontwikkelbudget (POB).

 

AWVN bakent het POB af als een budget dat expliciet de inzetbaarheid van een medewerker, in de breedste zin van het woord, moet stimuleren. In de praktijk komen geregeld termen voorbij die als synoniem voor POB in gebruik zijn als duurzaam inzetbaarheidsbudget (DIB), fit4work-budget en individueel opleidingsbudget.

De meeste POB-regelingen kennen in de praktijk en aantal ‘beperkende voorwaarden’:
1. als de werknemer binnen een vastgestelde termijn geen gebruik maakt van het POB, vloeit het geld terug naar de werkgever
2. voorwaarden verbonden aan het soort cursussen en opleidingen
3. voorwaarden over de verhouding ‘eigen tijd’ en ‘werktijd’ bij het volgen van cursussen en opleidingen
4. afhankelijkheid van goedkeuring door leidinggevende en/of HR.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden