Woon-werkverkeer vergoeden

Er bestaat geen wettelijke verplichting om de reiskosten van het woon-werkverkeer te vergoeden.

 

In het AWVN-dataportaal zijn drie dashboards op dit gebied beschikbaar:
vergoeding woon-werkverkeer binnen en buiten de Randstad
Dit dashboard toont de gemiddelde kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en de drempel binnen en buiten de Randstad weergegeven.
kilometerdrempel voor vergoeding
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een ondergrens (drempel) opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de drempel voor de te vergoeden woon-werkkilometers?
kilometergrens vergoeding woon-werkverkeer
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een bovengrens opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de bovengrens voor de te vergoeden woon-werkkilometers?

Tot en met 31 december 2022 was een reiskostenvergoeding belastingvrij tot € 0,19 per kilometer. Bedraagt de reiskostenvergoeding meer dan 19 cent/kilometer, dan wordt het gedeelte dat boven € 0,19 uitkomt, gezien als inkomen. Hierover moet belasting worden betaald.

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat in 2023 en 2024 omhoog, zo maakte het kabinet medio 2022 bekend, naar 21 cent per 1 januari 2023 en vervolgens 22 cent in 2024. AWVN benadrukt wel dat werkgevers niet verplicht zijn om de met hun werknemers afgesproken vergoeding te verhogen.

De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding volgt op aandringen van onder meer AWVN. Uit onderzoek van de werkgeversvereniging in april 2022 dat werkgevers zich vanwege de gestegen kosten, zorgen maken over de betaalbaarheid van het woon-werkverkeer en dat velen bereid zijn de vergoeding hiervoor te verhogen.

Dat neemt niet weg dat toekenning van een reiskostenvergoeding gebruikelijk is. Het is belangrijk om na te gaan of er een cao van toepassing is die een reiskostenvergoeding voorschrijft. Als dat het geval is, is het vergoeden van het woon-werkverkeer namelijk wél verplicht.

Reiskostenvergoeding en thuiswerken:
het waar-je-werktbudget

Door de coronacrisis is thuiswerken veel normaler geworden. Zo normaal zelfs, dat een groot aantal werkgevers verwacht dat werknemers ook na het opheffen van de coronamaatregelen structureel van deel van de werktijd thuis blijven werken. Dat heeft gevolgen voor de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. En hoe verhoudt die reiskostenvergoeding zich tot de onbelaste thuiswerkvergoeding die werkgevers sinds 1 januari 2022 (€ 2,15 per 1 januari 2023) werknemers mogen uitkeren ?
Vragen die op dit moment leven bij werkgevers en waar zij rekening mee willen houden in hun mobiliteitsbeleid. AWVN geeft antwoord op veelgestelde vragen over de reiskosten- en thuiswerkvergoeding en het waarjewerkt-budget in een webpaper dat u hieronder kunt downloaden.

Position paper thuiswerkproof HR-beleid

Vragen aan de AWVN-werkgeverslijn over de reiskostenvergoeding

aanmelden