Logo AWVN-werkgeverslijnDe kern van de Wet Arbeid en Zorg (Wazo) is betere mogelijkheden te scheppen voor de combinatie van arbeid en zorg. Voor al deze verlofvormen geldt dat elke werknemer in beginsel recht heeft op het betreffende verlof als voldaan is aan de wettelijke vereisten.

In de Wet arbeid en zorg zijn alle wettelijke vormen van verlof opgenomen, te weten:
• calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
• zwangerschaps- en bevallingsverlof
• kraamverlof (geboorteverlof voor partners)
• adoptieverlof
• ouderschapsverlof
• kortdurend zorgverlof
• langdurend zorgverlof.

De Wet arbeid en zorg kent op een groot aantal onderdelen een afwijkingsmogelijkheid die gestalte kan krijgen in een cao, of, bij ontbreken van een cao, langs de weg van schriftelijke overeenstemming met de ondernemingsraad (of bij ontbreken daarvan: met de personeelsvertegenwoordiging). Van een aantal bepalingen kan uitsluitend bij cao worden afgeweken (dus niet met de OR of personeelsvertegenwoordiging), of kan helemaal niet worden afgeweken (dwingend recht).

Lees hieronder verder over deze zeven vormen van verlof.

Afgeschermd voor leden

Log in via de inlogbutton rechtsboven op deze pagina of maak hieronder een tijdelijk account aan.

0 reacties