Kortdurend zorgverlof

Het kortdurend zorgverlof is van toepassing als het noodzakelijk is dat de werknemer voor een korte periode zorg verleent in verband met ziekte en daardoor niet kan komen werken. Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten.

Kortdurend zorgverlof is deels doorbetaald verlof, de werkgever dient 70% van het loon door te betalen over de dagen dat de werknemer kortdurend zorgverlof geniet. Als dit minder is dan het minimumloon, dan geldt het minimumloon.

Sinds 1 juli 2015 geldt het recht op verlof niet alleen voor de verzorging van een inwonend kind, ouder of partner, maar geldt het voor zorg voor kind, bloedverwant eerste & tweede graad, huisgenoten en anderen waarmee de werknemer een ‘sociale relatie’ heeft.

k​ortdurend zorgverlof
afwijking ten nadele mogelijk? ​​opmerking
voor zorg kind • bloedverwant eerste & tweede graad • huisgenoten • anderen waarmee werknemer een ‘sociale relatie’ heeft bij cao of OR/PVT betreft ook niet-familie; het moet redelijk zijn dat het de werknemer is die verzorgt
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden