Adoptie- en/of pleegzorgverlof

Wanneer een werknemer een kind adopteert of een pleegkind in zijn gezin opneemt, heeft hij recht op adoptie- en/of pleegzorgverlof. Er bestaat sinds 1 januari 2019 recht op 6 weken verlof, die de werknemer verspreid over een periode van 26 weken kan opnemen. Het verlof kan worden opgenomen in de periode vanaf 4 weken voor de datum dat het kind in het gezin wordt opgenomen tot 22 weken na de datum dat het kind in het gezin is opgenomen.

Tijdens het adoptie- of pleegzorgverlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UVW, die de werkgever bij het UWV dient aan te vragen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden