Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof partners

Sinds 1 januari 2019 is het kraamverlof voor partners van de moeder vervangen door het geboorteverlof.

In plaats van twee dagen betaald verlof, is dat eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Dat betekent dat een partner die fulltime werkt, recht heeft op vijf dagen verlof.

Geboorteverlof is doorbetaald verlof. De werknemer kan de verlofdagen naar eigen inzicht opnemen (maar dient deze wel aan te vragen bij de werkgever). De werknemer moet het verlof opnemen binnen vier weken na de bevalling.

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners aanvullend verlof opnemen. Dat betekent dat ze in het eerste halfjaar een kraamverlof van maximaal vijf weken kunnen opnemen met een uitkering van 70% van het maximumdagloon. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het kraamverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur per week opneemt.

Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan vijf weken spreiden. Ook is het mogelijk om minder dan vijf weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Partners kunnen de uitkering tijdens het aanvullende geboorteverlof aanvragen via hun werkgever. UWV betaalt de uitkering – 70% van het (maximum)dagloon –  aan de werkgever. In de aanvraag kan er ook voor gekozen worden dat UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer betaalt.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden