Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is van toepassing wanneer de werknemer langdurige zorg moet verlenen aan een naaste. De omvang van het verlof is 6 keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden.

 

Sinds 1 januari 2015 gelden er geen vereisten meer voor de wijze van opname (spreiding) van het verlof. Het langdurend zorgverlof is onbetaald verlof. In sommige cao’s of arbeidsvoorwaardenregelingen zijn aanvullingen opgenomen.

Sinds 1 juli 2015 gaat het bij de opname van het langdurend zorgverlof niet meer alleen om de verzorging van een persoon met een levensbedreigende ziekte, maar om noodzakelijke verzorging van een zieke of hulpbehoevende. De (nieuw opgenomen) definitie van ‘hulpbehoevend’ is ‘de toestand van een persoon waardoor deze ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang hulp nodig heeft die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden en die de gebruikelijke hulp overstijgt.’
De eis van ‘noodzakelijke verzorging’ houdt in dat de werknemer de meest aangewezen persoon moet zijn om de verzorging te bieden.

Sinds 1 juli 2015 geldt het recht op verlof niet alleen voor de verzorging van een inwonend kind, ouder of partner, maar geldt voor zorg voor kind, bloedverwant eerste & tweede graad, huisgenoten en anderen waarmee de werknemer een ‘sociale relatie’ mee heeft.

langdurend zorgverlof
afwijking ten nadele mogelijk? ​opmerkingen
voor zorg kind • bloedverwant eerste & tweede graad • huisgenoten • anderen waarmee werknemer een ‘sociale relatie’ heeft bij cao of OR/PVT betreft ook niet-familie; het moet redelijk zijn dat het de werknemer is die verzorgt
​verzorging van persoon met levensbedreigende ziekte of noodzakelijke verzorging van zieke of hulpbehoevende ​​bij cao of OR/PVT betreft ook niet-familie; het moet redelijk zijn dat het de werknemer is die verzorgt
geen vereisten m.b.t. spreiding en invulling bij cao of OR/PVT
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden