20 maart 2023

Ramadan 2023: van vasten tot het Suikerfeest

In 2023 begint woensdagavond 22 maart de Ramadan. Gedurende een maand vasten moslims tussen zonsopgang en -ondergang. Hoe gaat u binnen uw organisatie om met vastende medewerkers, terwijl het werk doorgaat? AWVN geeft een aantal tips.

Heeft u al een diversiteitsdag afgesproken?

Cao-partijen bij Rabobank hebben vorig jaar afgesproken dat het verplichte verlof op Goede Vrijdag ‘ingeruild’ wordt voor een feestverlofdag die medewerkers naar eigen inzicht kunnen bepalen. Dat kan een zelfgekozen feestdag zijn of een dag die volgens hun geloofs- of levensovertuiging als feestdag geldt, bijvoorbeeld Goede Vrijdag, het Suikerfeest of het Lichtjesfeest.

Over de Ramadan
Het begin en einde van de vastenmaand hangt af van de stand van de maan. De precieze start is daarom pas enkele dagen van te voren bekend. Tijdens de vastenperiode drinken en eten moslims niet tussen zonsopkomst en zonsondergang. Tussen deze uren zijn roken en seks ook niet toegestaan. De Ramadan is een periode van bezinning. Liefdadigheid, vrijgevigheid en saamhorigheid zijn extra belangrijk. Na zonsondergang komen moslims vaak met familie samen om het vasten te verbreken met een maaltijd: de iftar. Er zijn in Nederland bijna 1 miljoen moslims. Het merendeel doet mee aan de Ramadan, maar kinderen bijvoorbeeld niet. En moslims hoeven tijdens ziekte, reizen, menstruatie of zwangerschap niet te vasten. Zij kunnen ervoor kiezen om de vastenperiode later in te halen.

Ramadan en de werkvloer
Het werk gaat tijdens de Ramadan door. Maar het zou kunnen dat werknemers minder fit zijn omdat zij vasten, of omdat het dag- en nachtritme anders is dan normaal. Wat kunt u doen als werkgever? Laat leidinggevenden extra aandacht besteden aan medewerkers die vasten en in de gaten houden of het goed gaat met de medewerker. Geef andere medewerkers voorlichting over de Ramadan, zodat er (meer) onderling begrip is tussen collega’s. En vraag hen om respect te tonen voor de vastende collega. Bekijk of aanpassingen in het rooster mogelijk en wenselijk zijn. Misschien vinden de vastende medewerkers het bijvoorbeeld prettig om meer nachtdiensten te werken. Of spreek af dat zij de lunchpauze mogen overslaan en in plaats daarvan eerder beginnen of stoppen. Houd rekening met zware werkzaamheden die veel inspanning vragen.

Diversiteitsdag: feestdag uitruilen voor het Suikerfeest
De vastenmaand wordt afgesloten met het Suikerfeest. Dit is vaak een groot familiefeest. Men gaat bij elkaar op bezoek en geeft elkaar cadeautjes of geld. En er wordt flink uitgepakt met allerlei zoete lekkernijen. Wat kunt u als werkgever doen om werknemers deze feestdag te laten vieren? Verschillende werkgevers geven hun werknemers de mogelijkheid om verlof voor traditionele Nederlandse feestdagen uit te ruilen voor een verlofdag die vanwege hun geloof of culturele achtergrond belangrijk is. Bijvoorbeeld Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, of Goede Vrijdag (als dat een betaalde feestdag is in uw cao of arbeidsvoorwaardenregeling) kan worden uitgeruild voor het Suikerfeest. Of werknemers krijgen één diversiteitsdag die ze naar eigen keuze mogen inzetten. Dit past in de bredere trend om feestdagen meer aan te laten sluiten bij individuele behoeften van werknemers.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden