Logo AWVN-werkgeverslijnOp 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (kortweg: WagwEU) in werking getreden. De WagwEU regelt op welke arbeidsvoorwaarden werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in een andere lidstaat gaan werken. De wet regelt ook welke maatregelen er nodig zijn om dit beter te kunnen controleren. Bedrijven uit andere EU-landen die tijdelijk met personeel in Nederland een klus komen verrichten vallen onder deze wet.

Met deze nieuwe wet zijn de Europese detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn in één wet samengebracht. De Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA, [lemma A tot Z]) is ingetrokken.

Voor een buitenlandse dienstverlener en zijn werknemers blijft het buitenlandse arbeidsrecht van toepassing. Nederland, als land dat de diensten ontvangt, mag in beperkte mate inbreuk maken op het buitenlandse arbeidsrecht. Nederland mag zeven arbeidsrechtelijke bepalingen (de zogeheten kernbepalingen, zijnde een zevental minimumarbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, die in wetten en in algemeen verbindend verklaarde cao’s zijn opgenomen) opleggen aan de buitenlandse dienstverlener.

0 reacties