Duurzame inzetbaarheid: van visie tot concrete aanpak

Als onderdeel van de cao-afspraken, wilden ondernemersvereniging MODINT en de vakbonden bedrijven in de sector handvatten meegeven om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

“Het vraagstuk speelt vooral bij onze bedrijven in de tapijt- en textielindustrie. Die hebben ook zwaar productiewerk en bovendien hebben die bedrijven over het algemeen een wat ouder personeelsbestand,” vertelt Colette Hofman, directeur van Vakraad MITT. “We wilden daarom als sociale partners een visie ontwikkelen op de manier waarop (oudere) medewerkers het beste tot hun recht komen en die visie uitwerken tot een concrete aanpak.”

Enquête en analyse duurzame inzetbaarheid

Om er achter te komen wat duurzame inzetbaarheid in de sector precies belemmert, onderzocht AWVN – samen met Unie Services, het werkbedrijf van vakbond De Unie – zowel onder werkgevers als werknemers welke vragen en behoeften er precies leefden rond dit thema. De op maat gemaakte enquête met korte en heldere vragenlijsten had een goede respons (uiteindelijk 43 werkgevers en 423 medewerkers).

Uit de antwoorden kwamen vier belangrijke gebieden naar voren om in investeren teneinde de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verder te verbeteren:
• ontwikkelingsmogelijkheden
• gezondheid
• betekenisvol werk
• dialoog en leiderschap.

Verder op bedrijfsniveau

Op de site van Vakraad MITT zijn de resultaten van het onderzoek te lezen. AWVN en Unie Services ontwikkelden daarnaast een toolbox waar zowel werkgevers als werknemers concrete adviezen vinden om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. De informatie is gemakkelijk toegankelijk gemaakt via een website. Daar staan o.a. interactieve vragenlijsten die werkgevers helpen om hun eigen situatie te kunnen beoordelen. Ook zijn er dergelijke vragenlijsten voor werknemer.

Hofman: “In de nieuwe cao-afspraken hebben we afgesproken te blijven focussen op dit thema, al zal duurzame inzetbaarheid nu vooral op bedrijfsniveau vorm moeten krijgen. Via verschillende sporen, bijvoorbeeld de introductie van het persoonlijke keuzebudget en voorlichtingsbijeenkomsten voor werknemers en werkgevers, willen we een andere mindset  te realiseren. Nu en in de toekomst moet alles erop gericht zijn het beste uit de mensen in onze branche te halen.”

Over MODINT, MITT en de AWVN-inzet

Als ondernemersorganisatie voor mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie participeert MODIT samen met de vakbonden in het samenwerkingsorgaan van cao-partijen, Stichting Vakraad MITT.
De Vakraad MITT bevordert goede sociale verhoudingen in de bedrijfstak, onder andere door te begeleiden bij het uitvoeren en toepassen van cao-afspraken en door activiteiten op het gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en opleiding en scholing te organiseren.

AWVN-inzet
• Behoeften op gebied van duurzame inzetbaarheid in de sector in kaart gebracht
• Rapportage met analyse en aanbevelingen voor duurzame inzetbaarheid
• Best practices in de branche geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt
• Ontwikkeling toolbox duurzame inzetbaarheid

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden