29 november 2022

MDIEU-subsidie ook voor individuele bedrijven

Toevoeging aan dit bericht, januari 2024

Van 2 april 2024 tot en met 27 september 2024 stelt het ministerie van SZW een nieuw aanvraagtijdvak open voor MDIEU-subsidie. Behalve sectoren kunnen ook bedrijven MDIEU-subsidie aanvragen. Het drempelbedrag waarvoor sectoren en bedrijven MDIEU-subsidie aan kunnen vragen is verlaagd tot €75.000.
Voorwaarde voor een subsidieaanvraag is een sectoranalyse voor sectoren en een bedrijfsanalyse voor bedrijven. De forfaitaire subsidie van € 5.000 voor deze bedrijfsanalyse kan worden meegenomen in de MDIEU-subsidieaanvraag voor het activiteitenplan. Er is dus geen apart aanvraagtijdvak hiervoor. Het bedrag moet door het bedrijf worden voorgeschoten.
Meer weten? Neem contact op met onze adviseur Margreet Xavier.

Sinds 2021 is het mogelijk voor sectoren om met de subsidieregeling MDIEU te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het eerder uittreden via een RVU-regeling. Sinds najaar 2023 staat deze ook open voor individuele bedrijven.

In onderstaand artikel neemt AWVN u mee langs de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de subsidieregeling evaluatie, najaar 2022.

Subsidie komt op goede plek terecht

Uit de evaluatie blijkt dat de MDIEU-subsidie vooral terechtkomt bij de sectoren met een relatief grote uitdaging rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk. Ook wordt geconcludeerd dat de activiteitenplannen goed aansluiten bij deze uitdagingen, met DI-activiteiten gericht op zowel fysieke als mentale werkbelasting. Het lijkt er daarmee op dat de subsidie bij de goede functies terechtkomt, waar dit het hardst nodig is.

De belangrijkste cijfers uit de evaluatie (2022) op een rij
• MDIEU-subsidie verleend voor activiteitenplannen van 53 sectoren.
• Deze vertegenwoordigen 40-45% van de werkgelegenheid in Nederland.
• Van de activiteitenplannen zetten er 26 ook in op eerder uittreden met een regeling voor vervroegd uittreden (RVU).
• Daarvoor is 60% van de €250 miljoen subsidie aangevraagd.

MDIEU-subsidie voor individuele bedrijven

Uit de evaluatie blijkt dat in minder goed georganiseerde sectoren bedrijven moeite hebben met aanvragen van de subsidie, bijvoorbeeld omdat er geen goede sectorsamenwerking mogelijk is. De regeling wordt daarom ook opengesteld voor individuele bedrijven (en kleinere sectoren). Minister Schouten kondigt aan dat het aanvraagtijdvak hiervoor na de zomer van 2023 zal zijn. Zodra er meer bekend is over het aanvraagtijdvak voor individuele bedrijven, zullen wij u verder informeren.

Drempelbedrag moet omlaag

Op dit moment is het minimumbedrag van de aangevraagde subsidie €125.000. Uit de evaluatie blijkt echter dat de hoogte van deze drempel een belemmering vormt voor (kleinere) sectoren, omdat het lastig is om op deze schaal DI-activiteiten te organiseren. Om het voor individuele bedrijven en kleinere sectoren en branches makkelijker te maken om subsidie aan te vragen, zal het drempelbedrag worden verlaagd.

Meer ondersteuning voor werkgevers

De administratieve eisen voor de MDIEU-subsidie blijken voor sommige werkgevers te hoog. De minister kondigt aan om naast de actualisatie en uitbreiding van de menukaart meer duidelijke voorlichting te verstrekken, zoals betere informatievoorziening voor het opstellen van activiteitenplannen en meer ondersteuning bij het aanvragen van subsidie.

AWVN: uitbreiding naar individuele bedrijven positief

AWVN vindt het belangrijk dat werkgevers en werkenden voortdurend investeren in duurzame inzetbaarheid. Niet alleen vergrijst het personeelsbestand in veel sectoren en zal de instroom van jongeren beperkt zijn, ook andere ontwikkelingen (o.a. technologische) maken dat werk verandert. Daarom is het belangrijk om samen met medewerkers te zorgen dat ze nu en in de toekomst gezond, bekwaam en met plezier blijven werken. De MDIEU-regeling ondersteunt werkgevers daarbij.

Dat de MDIEU-subsidie vooral terechtkomt bij die sectoren die de meeste uitdagingen hebben rond zwaar werk en duurzame inzetbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de doeltreffendheid. Echter, AWVN ziet dat er bedrijven bestaan met dezelfde uitdagingen, maar waar sectorsamenwerking niet mogelijk is. Daardoor kunnen deze bedrijven geen subsidie aanvragen, terwijl ook zij de ondersteuning goed kunnen gebruiken. Of de kennis en/of capaciteit ontbreekt om uitvoering te geven aan de plannen. Daarom vindt AWVN het positief dat de MDIEU-regeling wordt opengesteld voor individuele bedrijven en kleinere sectoren en het ministerie de informatievoorziening verbetert. Dit ondersteunt ook die werkgevers om verder te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden