Psychosociale arbeidsbelasting

Heeft u een DI-budget maar maken uw medewerkers hier onvoldoende gebruik van? Deze checklist helpt u verder op weg om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten. Download de checklist

Arbeidsomstandigheden kunnen fysiek of psychisch belastend zijn. Psychische belasting wordt onderscheiden in werkdruk en aspecten van sociale veiligheid zoals discriminatie, pesten en ongewenst gedrag.

Welke invloed heeft een te zware psychosociale arbeidsbelasting?
Onder psychische arbeidsbelasting ten gevolge van werkdruk spelen aspecten als de hoeveelheid werk, de autonomie en de moeilijkheidsgraad van het werk een rol. Autonomie duidt op de ruimte die mensen hebben of ervaren om hun werk zelf te plannen of te organiseren. Een te zware belasting in het werk kan leiden tot stress en als dat lang aanhoudt, kan het tot burn-outklachten leiden. Vooral de combinatie hoge taakeisen (veel werk) en lage autonomie, kan leiden tot werkdrukklachten. Circa 18% van de respondenten ervaart deze hoge eisen in het werk.

Van de werknemers geeft 42% aan dat er aanvullende maatregelen wenselijk zijn ten aanzien van werkdruk en werkstress. Van de 10% werknemers, die hun gezondheidsklachten voornamelijk aan het werk wijten, geeft 37% aan dat vooral werkdruk of werkstress een rol speelt. Bron: De Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA) 2021.
Weten wat u er als werkgever aan kunt doen? Lees dan verder.

Aanpak werkdruk
Op het terrein van psychische arbeidsomstandigheden heeft AWVN een aanpak werkdruk ontwikkeld. Deze aanpak beoogt in een aantal systematische stappen te analyseren wat de oorzaken zijn van werkdruk en in samenspraak met de medewerkers oplossingen hiervoor te generen. AWVN baseert haar aanpak op de ‘job-demands en resources benadering’ van Arnold Bakker. Deze benadering geeft een goede basis voor een systematische verkenning van ervaren taakeisen en energiebronnen met management en medewerkers. Taakeisen zijn de aspecten die het werk belastend maken denk aan hoeveelheid werk, moeilijkheidsgraad, kwaliteitseisen etc. Energiebronnen zijn de aspecten van het werk die het werkvermogen van een individu of team vergroten. Denk aan samenwerking, kennis en vaardigheden, zelfstandigheid in het organiseren van het werk etc.

Nu arbeidsmarktkrapte en personeelstekorten een van de oorzaken zijn van werkdruk is het des te belangrijker om kritisch naar de organisatie van het werk te kijken. Het werk optimaal organiseren, werkaanbod afstemmen op de capaciteit, zorgen dat medewerkers goed samenwerken en over de juiste vaardigheden beschikken om het werk te kunnen doen zijn factoren, die juiste wanneer de beschikbare arbeid krap is alleen maar meer aandacht vragen.

SPDI
AWVN kan zowel in SPDI verband (samen met experts van de vakbonden) als zelfstandig uw bedrijf adviseren als het gaat om de aanpak van werkdruk. Interesse? Neem contact op met Joyce Schaeffer, schaeffer@awvn.nl, of neem contact op via onze AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvnl.nl / 070 850 86 05 en vraag naar het duurzaam-inzetbaarheidsteam.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden