DB Cargo: enquête duurzame inzetbaarheid

Een relatief eenvoudige manier om meningen op te halen, is de medewerkersenquête. De DI-adviseurs van AWVN adviseren en ondersteunen werkgevers bij het kiezen van de voor hun doel meest geschikte vragen(lijst), het verwerken van de resultaten in een rapportage, de presentatie hiervan aan stakeholders en communicatie hierover met de medewerkers.
De medewerkersenquête van AWVN wordt altijd op maat samengesteld. Op thema’s als duurzame inzetbaarheid en roosters en werktijden zijn standaardenquêtes ontwikkeld die eenvoudig aan te passen zijn.

AWVN heeft met DB Cargo Nederland NV een maatwerkvragenlijst over duurzame inzetbaarheid gemaakt. Er waren o.a. vragen over hoe medewerkers over de huidige ontziemaatregelen denken en welke oplossingen zij zien om de vitaliteit van de organisatie te verbeteren. De uitkomsten bevestigden DB Cargo in de ambitie om werk te maken van duurzame inzetbaarheid en verbeteringen aan te brengen in de capaciteitsplanning.
Edwin Helwerda, adviseur Arbeidsvoorwaarden van DB Cargo: ‘We waren blij dat AWVN zo snel deze enquête kon ontwikkelen, uitsturen en analyseren. Het leverde ons heldere inzichten op voor de onderhandelingen en de verdere stappen die we willen zetten.’

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden