01 december 2021

Eigen regie: voorbeeld uit de HR-praktijk

Bij dit levensmiddelenconcern, dat liever anoniem wil blijven, geloven ze dat eigen regie een voorwaarde is voor succesvolle en sterke medewerkers, en voor een toekomstbestendig bedrijf. Aan middelen om medewerkers hierin te stimuleren geen gebrek: zij maken een persoonlijk ontwikkelplan, praten over hun inzetbaarheid tijdens functioneringsgesprekken. Nu wil de organisatie een stap verder zetten. Hoe maak je medewerkers zich er meer van bewust dat iedereen zich continu moet blijven ontwikkelen? De HR-verantwoordelijke vertelt AWVN over de afwegingen die HR daarbij maakt.

“Wij geloven heel erg in eigen regie. Je kunt mensen vertellen wat ze moeten doen, maar je bereikt meer als ze aan het werk zijn vanuit een intrinsieke motivatie. Als je zelf aan het roer staat van je leven, werk en ontwikkeling, dan overkomen dingen je niet. Dan heb je er invloed op. Als jij groeit, dan groeit het bedrijf ook, daar geloven we in.

Onze medewerkers bepalen samen met hun leidinggevende hun persoonlijke doelen, op basis van de organisatiedoelstellingen. Met hun leidinggevende evalueren ze tussentijds de status en reflecteren daarop. Ook vragen we elke medewerker wat hij nodig heeft om succesvol te zijn en te blijven en leerdoelen en acties uit te werken in een persoonlijk ontwikkelplan. Dat plan vormt een integraal onderdeel van de performance cyclus.
In geval van verzuim ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerker en leidinggevende; de medewerker moet tijdig met zijn leidinggevende in gesprek gaan, als hij voorziet dat zijn inzetbaarheid mogelijk in het gedrang komt. Bij het werven van nieuwe mensen maken we duidelijk dat persoonlijke ontwikkeling bij ons een voorwaarde is voor succes.

We doen al best veel om eigen regie te stimuleren. Maar moeten we de faciliteiten die we bieden niet beter zichtbaar maken en uitbreiden? En hoe kunnen onze leidinggevenden eigen regie verder stimuleren?  Daar staan we als HR-team bewust bij stil. Eigen regie vraagt iets van zowel medewerkers en leidinggevenden als van de organisatie. Dat heb je niet zomaar voor elkaar. Eigen regie vergt wendbaarheid van onze medewerkers en start met inzicht krijgen in de eigen situatie en het eigen gedrag.

Daar willen we de komende tijd meer nadruk op leggen. Hoe kun je eigen regie nemen over je ontwikkeling? En welke aspecten komen daar dan allemaal bij kijken? Daarnaast geloven we dat het belangrijk is om bewustwording te creëren over verandering als constante factor in je werk en de noodzaak om hier op te anticiperen en in te spelen. Want iedereen heeft met verandering te maken. We gaan medewerkers daarom ook gerichter met diverse korte trainingen en interventies en ondersteunende tools stimuleren om zelf actief aan het stuur te gaan zitten van hun ontwikkeling en loopbaan.

Zo willen we bij iedereen een zaadje planten: over vijf à tien jaar kan jouw baan er heel anders uitzien. Je continu ontwikkelen en daarin zelf de regie pakken, dat is van groot belang. Het liefst wil je dat iedereen zich daarvan bewust is.”

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden