Interventiekaart eigen regie

Deze online interventiekaart over duurzame inzetbaarheid biedt de werkgever ruim 30 interventies om de eigen regie van medewerkers op hun ontwikkeling en daarmee op hun loopbaan en arbeidsmarktfitheid te stimuleren en te ondersteunen. Deze interventiekaart Eigen regie is onderverdeeld in interventies voor richting, voor ruimte en voor ruggensteun.

Tags: