Interventiekaart duurzame inzetbaarheid / eigen regie

Hebt u behoefte aan advies over welke interventies het beste bij uw organisatie passen? Neem dan contact met een van de leden van DI-team van AWVN. U vindt ze onderaan deze pagina.

De interventiekaart duurzame inzetbaarheid biedt de werkgever zo’n 30 interventies om de eigen regie van medewerkers op hun ontwikkeling en daarmee op hun loopbaan en arbeidsmarktfitheid te stimuleren en te ondersteunen.
De interventiekaart  is onderverdeeld in interventies voor richting, voor ruimte en voor ruggensteun.