Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid bij meer dan 100 MKB’ers

AWVN heeft in twee jaar tijd zeker 100 MKB-bedrijven geholpen met een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid (DI), mede dankzij een subsidie van MKB-Nederland. Met deze scan voert AWVN in een korte doorlooptijd en tegen geringe kosten een analyse uit, gericht op verbeterpunten van het duurzame-inzetbaarheidsbeleid in organisaties.

De AWVN-adviseurs gaan hierbij te werk volgens een gestandaardiseerde aanpak. Het traject start met een werksessie met een aantal medewerkers uit uw organisatie waarin zij de DI-bedrijfsscan bespreken. Op basis van dit gesprek maken zij een analyse van knelpunten voor inzetbaarheid nu en in de toekomst en doen voorstellen voor verbetering. Deze worden besproken in een tweede bijeenkomst met de deelnemers van de werksessie. Zij maken met elkaar een top-3 van aandachtspunten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. De betrokkenheid van verschillende stakeholders binnen de organisatie vanaf het begin van dit traject, zorgt ervoor dat vervolgstappen en aanpassingen in het HR-beleid breed gedragen worden.

AWVN-adviseur Claire Bouman legt in onderstaand filmpje kort de werkwijze van de DI-bedrijfsscan uit. Directeur John Hoeberichts van IJsselgroep Educatieve Dienstverlening en HR-directeur Joop Arts en OR-voorzitter Wietske Bootsma van Medica Europe vertellen wat hen aanspreekt in de aanpak van AWVN en wat de bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid hen heeft gebracht.

Klanten over de bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid

Klanten over de bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden