21 november 2022

Leidinggevende speelt cruciale rol in motiveren medewerkers

Duurzame inzetbaarheid? Dat komt wel weer als we de openstaande vacatures hebben ingevuld en geen zorgen meer hebben over hoge energieprijzen en inflatie. Ik hoor het vaak van werkgevers. Zeer begrijpelijk, maar ook zo zonde. Want mensen die gemotiveerd en gezond naar hun werk gaan, blijven langer bij uw bedrijf. Leidinggevenden spelen een cruciale rol in het creëren van zo’n stimulerende werkomgeving.

Als ik werkgevers vraag wat zij nodig hebben om stappen te zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, komt mensgericht leiderschap geregeld voor in hun antwoord. Leidinggevenden die niet alleen gericht zijn op de functie en de output, maar ook naar de mens achter de werknemer kijken, naar zijn talenten en mogelijkheden. Uit onderzoek blijkt ook dat leidinggevenden die investeren in medewerkers zorgen voor meer werkplezier, een betere motivatie en hogere productiviteit.

Laat nu juist dat mensgericht leiderschap in de praktijk maar moeilijk van de grond komen. Het kost namelijk tijd en aandacht om met medewerkers een goed gesprek te voeren over hun duurzame inzetbaarheid. In tijden van personeelstekorten kan het werk zich opstapelen en de werkdruk hoog zijn. Dan is er (te) weinig tijd om medewerkers goed te begeleiden. Toch loont het in mijn ogen om daar tijd voor vrij te maken: als je moeilijk nieuw personeel kunt vinden, is het dan niet des te belangrijker om de mensen die je al in huis hebt zo goed mogelijk aan je organisatie te binden?

Ik realiseer me dat het in deze tijden uitdagender is om duurzame inzetbaarheid op de agenda te houden, maar het is de moeite waard. En het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Ik zie twee mogelijke interventies die makkelijk zijn uit te voeren en voor vooruitgang op dit thema kunnen zorgen.

1. HR brengt duurzame inzetbaarheid naar de directiekamer
Met een goed gesprek tussen leidinggevende en medewerker over duurzame inzetbaarheid blijft dit thema vaak hangen op individueel niveau. Je haalt meer uit die individuele gesprekken, als je leidinggevenden vraagt naar de rode draad uit die gesprekken met medewerkers. Dat kan in het ene team de hoge werkdruk zijn, terwijl het andere team worstelt met het bedienen van een nieuwe machine. Die rode draden verzamelt de HR-afdeling om ze te vertalen in concreet HR-beleid met praktische maatregelen en deze voor te stellen in het MT. Zo weet de directie wat de aandachtspunten zijn in de organisatie en waarom voorgestelde maatregelen nodig zijn om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Zo wordt abstract duurzaam-inzetbaarheidsbeleid concreet en effectief in het belang van organisatie én medewerkers.

2. Leidinggevenden maken teamplan voor duurzame inzetbaarheid
Een periodieke rapportage opgesteld door leidinggevenden geeft het gesprek over duurzame inzetbaarheid een duidelijk doel: waar worstelen mijn medewerkers mee? Wat valt mij op in die gesprekken? Het dwingt leidinggevenden prioriteiten te stellen voor hun afdeling. Op basis daarvan kunnen zij samen met hun medewerkers een teamplan opstellen: dit thema zetten wij voor volgend jaar op de agenda. Dat geeft medewerkers het gevoel dat het bedrijf hun inzichten en zorgen serieus neemt, en het plan geeft duidelijk richting aan duurzame inzetbaarheid binnen een team.

duurzame inzetbaarheidDat het loont om de behoeften van medewerkers op het gebied van duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen, heb ik onder andere gezien bij een van onze leden, een zaadveredelingsbedrijf. Daar kwam een hoofd van de technische dienst op het idee om zijn hele team te trainen in het bedienen van de vijf verschillende machines op de werkvloer. Als een machine dan uitvalt, kunnen zij het werk makkelijk van elkaar overnemen. Hij maakte een leerprogramma voor zijn team en ging met iedereen in gesprek over de beste manier om het bedienen van meerdere machines onder de knie te krijgen. Zo gaf hij aandacht aan alle individuele teamleden, maar creëerde hij ook teamspirit: de medewerkers zijn nu gezamenlijk verantwoordelijk voor alle machines. De afdeling wint aan flexibiliteit en de medewerkers zijn gemotiveerder. Zo praktisch kan aandacht voor duurzame inzetbaarheid zijn.

Interessant, maar geen tijd: AWVN kan u helpen
Spreekt deze mensgerichte aanpak u aan, maar hebt u ook nog altijd te maken met een hoge werkdruk, een tekort aan personeel en stijgende bedrijfskosten? AWVN kan u helpen bij het maken van een concreet plan voor duurzame inzetbaarheid, op maat gemaakt voor de afdelingen binnen uw organisatie. Wij kunnen bij uw medewerkers de informatie ophalen die daarvoor nodig is, en – beter nog, voor de lange termijn – we kunnen leidinggevenden trainen om meer te halen uit het gesprek met medewerkers. Zodat uw medewerkers gemotiveerd, gezond en bekwaam bij u aan het werk zijn én blijven.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden