Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

U wilt competente, fitte en gemotiveerde medewerkers, want die dragen optimaal bij aan een flexibele en productieve organisatie en vitale medewerkers blijven duurzaam inzetbaar. De ‘regie’ op competent, fit en gemotiveerd ligt bij de medewerker zelf. Maar wat kunt u als werkgever doen, om uw medewerker tot actie aan te zetten en deze – in beider voordeel – hierbij te stimuleren en te ondersteunen?

Werkenden moeten zelf regie nemen over hun eigen loopbaan en arbeidsmarktfitheid. Het is per slot hún loopbaan. Maar de werkgever speelt hierbij een belangrijke rol:
• geef richting laat medewerkers weten waar de organisatie naartoe beweegt en wat dat van hen vraagt.
• geef ruimte – geef medewerkers genoeg tijd om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken.
• geef ruggensteun – ondersteun hen met HR-instrumenten, een coachende manier van leidinggeven en een positieve leercultuur.
De Interventiekaart eigen regie biedt ruim 30 interventies, waarmee werkgevers – vanuit genoemde drie R’en – de eigen regie van hun medewerkers kunnen bevorderen.

Waarom focus op duurzame inzetbaarheid?

De wereld van werk verandert. Of het nu gaat om ontwikkelingen als corona, Brexit, de veranderende machtsverhoudingen tussen Amerika en China en binnen Europa of om automatisering en digitalisering. Of het nu gaat om langer moeten doorwerken, een krappere arbeidsmarkt, de veranderende werk-/privébalans of veranderingen in de manier van samenwerken. In alle gevallen verandert werk.
Het is in het belang van de werkende en ook zijn verantwoordelijkheid om aansluiting te houden met de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd heeft de werkgever belang bij de beschikbaarheid van competente, fitte en gemotiveerde werknemers, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie. Met maatwerk op bedrijfsniveau is het belang van zowel werkenden als werkgevers het beste gediend.

Hier vindt u alle informatie over de overheidssubsidie Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (DIEU) voor sectoren.

Hoe ontwikkelt u beleid om de duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen?

De ondernemingsdoelstellingen zijn het uitgangspunt van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Afgeleiden van de ondernemingsdoelstellingen zijn productiviteit, flexibiliteit en bemensing en de (verwachte) knelpunten hieromtrent.
Wilt u beleid ontwikkelen met als doel fitte medewerkers in een fitte organisatie? Klik dan hier voor onze integrale aanpak duurzame inzetbaarheid

0 reacties