Pensioenflits: overzicht

Pensioenflits: actuele pensioenkwesties op begrijpelijke wijze toegelicht en uitgediept. Een overzicht van de onderwerpen die in de afleveringen van Pensioenflits aan de orde zijn geweest.

Let op: Het is niet uit te sluiten dat in ‘oudere’ Pensioenflitsen de (juridische) informatie door actuele ontwikkelingen is achterhaald.

De laatste Pensioenflits is van 14 oktober 2022. Kijk in de AWVN_agenda voor de eerstvolgende.

pensioenflitspensioenflitsOver Pensioenflits

AWVN wil de leden graag goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen op pensioengebied en de gevolgen voor hen. AWVN-pensioenexperts organiseert sinds najaar 2020 daarom maandelijkse korte online-bijeenkomsten: Pensioenflits.

Elke bijeenkomst duurt ongeveer 30 minuten. De experts nemen u op hoofdlijnen mee in de veranderingen binnen het pensioenstelsel en vertellen u hoe zich hier adequaat op kunt voorbereiden.

Geïnteresseerd in deelname? Stuur een mail naar Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl).

 

 

Verder lezen?

Log in