De AOW-leeftijd gaat sinds 1 januari 2013 omhoog.
In 2021 is de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar en vier maanden. In 2022 is dat 66 jaar en zeven maanden. Inmiddels is de AOW-gerechtigde leeftijd tot en met 2027 vastgesteld.

Schematische weergave AOW-leeftijd 2020-2027

2020    66 jaar en 4 maanden
2021    66 jaar en 4 maanden
2022    66 jaar en 7 maanden
2023    66 jaar en 10 maanden
2024    67 jaar
2025    67 jaar
2026    67 jaar
2027    67 jaarGeschiedenis verhoging AOW-leeftijd

De verhoging van de AOW-leeftijd was op 1 januari 2013 een feit: die ging toen van 65 naar 65 jaar plus één maand. Aanvankelijk was het de bedoeling om in de jaren daarna de pensioengerechtigde leeftijd in stappen van drie maanden verder te verhogen, totdat die in 2019 66 jaar zou zijn en in 2023 67 jaar.

In juni 2015 keurde de Eerste Kamer het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd versneld te verhogen, goed (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd). Dit leidde ertoe dat de AOW-leeftijd sinds 1 januari 2016 met stappen van vier maanden omhoog ging; naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 zou de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de levensverwachting, gebaseerd op CBS-prognoses over de levensverwachting – met als achterliggende principe dat elk extra jaar levensverwachting een jaar later AOW met zich meebrengt. Omdat de nieuwe AOW-leeftijd vijf jaar van tevoren wordt aangekondigd, was de AOW-leeftijd voor 2022 daarom al eerder vastgesteld op 67 jaar en drie maanden – net als voor 2023 en 2024.

In het Pensioenakkoord van 5 juni 2019 werd evenwel afgesproken de AOW-leeftijd in 2021 en 2022 te bevriezen op het niveau van 2019 (66 jaar en 4 maanden), en dat de AOW-leeftijd daarna (in stappen) naar 67 jaar gaat in 2024. De koppeling tussen de AOW-leeftijd en de stijging van de levensverwachting verandert volgens de afspraken uit het Pensioenakkoord vanaf 2025 minder snel stijgt (één jaar langer leven = acht maanden later AOW).

November 2019 besloot het kabinet dat in 2025 de AOW-gerechtigde leeftijd nog 67 jaar en drie maanden zou zijn, met de kanttekening dat zodra de afspraken uit het Pensioenakkoord een wettelijke grondslag zouden hebben gekregen, de AOW-leeftijd voor 2025 terug zou gaan naar 67 jaar.
In november 2020 werd bekend op basis van de CBS-prognoses over de resterende levensverwachting, de AOW-leeftijd in 2026 67 blijft. En in november 2021 is besloten dat de AOW-gerechtigde leeftijd op basis van die CBS-cijfers voor 2027 hetzelfde blijft.

Nieuwe ingangsdatum AOW
Een andere, oudere maar wezenlijke wijziging in de AOW-wetgeving betreft de ingangsdatum van de AOW. De AOW gaat sinds 1 april 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar pas precies op de dag waarop hij/zij de AOW-leeftijd bereikt.

0 reacties