15 april 2024

Maandbericht loonontwikkeling

Loonafspraken blijven dalen

Meer data? Er is een schat aan informatie voor werkgevers in het AWVN-dataportaal met dashboards als cao, belonen, pensioen, mobiliteit en verzuim.

AWVN-dataportaal

In maart 2024 kwamen nieuwe loonafspraken uit op gemiddeld 5,3 procent. Dit ligt in lijn met de dalende trend in nieuwe loonafspraken die sinds de zomer van 2023 is ingezet. De gemiddelde loonafspraak in 2024 is nu 5,9 procent. Dat is nog steeds veel hoger dan in de afgelopen veertig jaar.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN als belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers in haar cao-maandbericht over maart.

In maart zijn 22 cao-akkoorden afgesloten voor 210.000 werknemers. Het aantal maart-cao’s ligt iets lager dan gebruikelijk.

Analyse
De sinds afgelopen zomer dalende trend in de loonafspraken volgt op de gedaalde inflatie, de iets ruimere arbeidsmarkt en de onzekere economische vooruitzichten. De hoge inflatie in 2022 en begin 2023, in combinatie met stijging van de minimumlonen, zorgde voor hoge loonafspraken. Vooral de achterblijvende groei van de arbeidsproductiviteit maakt volgens AWVN echter duidelijk dat de loonruimte in het bedrijfsleven kleiner wordt.

Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten. De periodieke cao-cijfers van het CBS kijken terug op de realisatie van de gemaakte cao-afspraken.

Kerncijfers loonontwikkeling

Loonafspraken maart gemiddeld 5,3%
Loonafspraken kalenderjaar 2024 gemiddeld 5,9%
Loonafspraken kalenderjaar 2023 gemiddeld 7,3%
Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 8,0% in oktober 2023
Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7% in januari 2020
Aantal nieuwe cao-akkoorden in maart 2024 22
Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand maart 30
Aantal aflopende cao’s in 2024 534 voor 4,0 mln. werknemers
Aantal vernieuwde cao’s die in 2024 ingaan 170 voor 1,6 mln. werknemers
Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2024) 364 voor 2,4 mln. werknemers

Het cao-seizoen 2024 in één oogopslag

Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Eindevaluatie cao-jaar 2023 en arbeidsvoorwaardennota 2024
AWVN publiceerde recent de eindevaluatie van het cao-jaar 2023, ′De lange termijn is zoek′, en, samen met MKB-Nederland en VNO NCW) de arbeidsvoorwaardennota ′De toekomst wacht niet′. Het laatstgenoemde document bevat richtlijnen voor het cao-jaar 2024.

Over de AWVN- en CBS-cijfers
Het AWVN-looncijfer geeft aan wat werknemers die onder de betreffende cao’s vallen in de komende 12 maanden aan loonsverhogingen kunnen verwachten.
De periodieke cao-cijfers van het CBS kijken terug op de realisatie van de gemaakte cao-afspraken.

AWVN
Werkgeversvereniging AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen.

Inlichtingen Jannes van der Velde, 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

cao-kijker, maandbericht
Bekijk de AWVN-site cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden