09 juli 2024

Werkgeverssubsidie voor extra begeleiding statushouders op werkvloer

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) heeft de subsidieregeling ‘Ondersteuning werkgevers inzet statushouders’ gepubliceerd. Deze subsidieregeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.

De subsidieregeling geeft werkgevers een impuls om statushouders duurzaam in te zetten in hun organisatie, en is daarmee een aanvulling op de bestaande (financiële) ondersteuning die werkgevers via de regionale Werkgeversservicepunten kunnen krijgen bij onder andere werving en selectie, opleiding en begeleiding van werkzoekenden (waaronder statushouders).

Activiteitenplan voor inzet statushouders

De inzet van statushouders draagt bij aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt. Als statushouders gaan werken dan leren zij ook sneller de Nederlandse taal en cultuur. Statushouders worden zo sneller onderdeel van de Nederlandse samenleving. Voor het maken van een activiteitenplan voor statushouders is er door het ministerie van SZW een handreiking voor werkgevers ontwikkeld. Hierin staan (algemene) tips & tricks over hoe werkgevers de begeleiding op de werkvloer effectief kunnen vormgeven.

Aanvragen subsidie

Werkgevers die aan de subsidieregeling mee willen doen, kunnen van 2 september tot en met 30 september 2024 een aanvraag doen via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB). De subsidie is voor maximaal vier statushouders, voor een maximaal bedrag van 24.000 euro. Werkgevers kunnen voor de eerste statushouder 8.000 euro aanvragen, voor de tweede statushouder 6.000 euro en voor de derde & vierde statushouder elk 5.000 euro. De subsidie kan worden aangevraagd voor statushouders die vanaf 1 januari 2024 in dienst zijn getreden, of voor statushouders die nog niet eerder in dienst zijn geweest.

Informatie over de subsidieregeling: ‘Ondersteuning werkgevers inzet statushouders’

Om werkgevers zo goed mogelijk van informatie te voorzien, organiseert het ministerie op 1 augustus een webinar over de subsidieregeling. Daarin geven ze een nadere toelichting op de regeling en is er ook gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich via deze link aanmelden voor het webinar.

Alle informatie over de subsidieregeling is te lezen op de website van het ministerie van SZW.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden