10 juli 2024

Pensioenbenchmark: ruimte om te indexeren zorgt voor herstel vertrouwen

De 14de editie van de AWVN-pensioenbenchmark is gepubliceerd. In de benchmark valt op dat pensioenen in 2023 en 2024 fors hoger zijn geïndexeerd dan in voorgaande jaren. De opbouw bij een aantal fondsen is verhoogd bij een vrijwel onveranderd premieniveau. AWVN ziet dit als een teken van herstel van het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel. Dat vertrouwen is essentieel, want Nederland is met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) bezig met de grootste pensioenhervorming in haar geschiedenis. 

Pensioenbenchmark 2024

De AWVN-pensioenbenchmark 2024 geeft inzicht in de hoofdpunten van de pensioenregelingen van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland. Die is gebaseerd op pensioenregelingen van circa 60% van de alle werknemers. De benchmark is alleen te downloaden voor leden.

Ga naar de benchmark

Pensioenbenchmark relevanter dan ooit

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 ingegaan, de laatste jaren van het huidige pensioenstelsel zijn aangebroken. Daardoor is de benchmark van AWVN relevanter dan ooit.

AWVN monitort alle nieuwe afspraken die door sociale partners gemaakt worden. Deze worden gepresenteerd in het AWVN-pensioendashboard. De combinatie van historische data en nieuwe afspraken biedt inzicht in arbeidsvoorwaardelijke- en premie effecten van de invoering van de Wtp. Het AWVN-pensioendashboard is de enige plek waar die informatie wordt samengebracht.

Hoofdpunten Nederlandse pensioenregelingen

De pensioenbenchmark 2024 spitst zich toe op de volgende hoofdpunten van pensioenregelingen:
• type pensioenregelingen
• pensioenrichtleeftijd
• pensioenopbouw (middelloonregeling)
• franchise
• partnerpensioen op opbouwbasis
• werknemers- en werkgeverbijdrage
• beleidsdekkingsgraad per december 2024
• verleende indexaties in de periode 2022-2024.

Dienstverlening AWVN, pensioenregeling
Klik op de afbeelding voor het overzicht van de dienstverlening van AWVN op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.

In de benchmark zijn 97 pensioenfondsen onderzocht (55 OPF, 42 BPF). Hiermee geeft de AWVN-pensioenbenchmark een goed beeld van de Nederlandse pensioenfondsenmarkt. Pensioenregelingen uitgevoerd door een verzekeraar, PPI (premie-pensioeninstelling), zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Meer ruimte om te indexeren
Opvallend in de AWVN-pensioenbenchmark is dat veel fondsen vorig jaar eindelijk ruimte hadden om te indexeren. En dat ondanks een dalend pensioenvermogen na een tegenvallend beursjaar. Ook in 2024 was er ruimte om te indexeren (2,5%), alhoewel de indexaties lager waren dan in 2023 (7%). Die ruimte is voor een belangrijk deel het gevolg van gestegen rente, en daarnaast van de versoepelde indexatieregels als voorschot op de wijziging van het Nederlandse pensioenstelsel.

Dat er geïndexeerd wordt, ziet AWVN als een gunstige ontwikkeling: het draagt bij aan het herstel van het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel. Dat vertrouwen is essentieel, want Nederland werkt aan de grootste pensioenhervorming in haar geschiedenis.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden