20 juni 2024

Wetsvoorstel invoering rouwverlof: liever maatwerk

Afgelopen weken heeft de internetconsultatie van de Wet invoering rouwverlof plaatsgevonden. Het wetsvoorstel bevat een basisregeling om rouwverlof in de wet vast te leggen. AWVN onderstreept het belang van goede omgang met rouw, maar meent dat maatwerk en decentrale afspraken voorop moeten staan.

Wetsvoorstel rouwverlof in het kort 

Werknemers in gezinssituaties met minderjarige kinderen krijgen in het wetsvoorstel recht op eenmaal de arbeidsduur per week verlof (vijf dagen bij voltijd dienstverband) met behoud van loon na het overlijden van een partner of minderjarig kind. Het verlof moet worden opgenomen in een periode van twaalf maanden. Achterliggend doel van het wetsvoorstel is om het gesprek over omgang met rouw tussen werkgevers en werknemers te stimuleren en tevens het ziekteverzuim te verminderen en de terugkeer naar werk te bevorderen.

Reactie AWVN op wetsvoorstel

AWVN onderstreept het belang van deze doelstellingen. In dit soort verdrietige situaties moet voldoende tijd en ruimte worden geboden en is een goede dialoog tussen werkgevers en werknemers enorm belangrijk. AWVN ziet dat werkgevers zich hiervan bewust zijn en vaak al veel meer mogelijkheden bieden dan formeel is geregeld. Het is dan ook de vraag welke toegevoegde waarde het wetsvoorstel heeft. Rouw is bovendien erg persoonlijk. Dat maakt dat rouw per definitie om maatwerk vraagt. Aansluiting bij het SER-advies ‘Balans in maatschappelijk verlof’ ligt dan ook meer voor de hand. Daarin wordt geadviseerd dat maatwerk en decentrale afspraken voorop moeten staan.

Lees de volledige reactie van AWVN

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden