AWVN-netwerken: algemene informatie

Wilt u ook met andere werkgevers in contact komen? Meld u dan aan voor één van de AWVN-netwerken. U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Bianca Verdegaal.

AWVN heeft verschillende netwerken van en voor AWVN-leden. Deze komen geregeld bijeen om informatie en ervaringen uit te wisselen op het gebied van HRM.

De leden van AWVN vormen zelf een krachtig netwerk. AWVN zorgt ervoor dat zij elkaar geregeld persoonlijk treffen tijdens de bijeenkomsten van de verschillende netwerken. De netwerken zijn regionaal of sectoraal georiënteerd, of gericht op een specifiek thema.

Vakgenoten ontmoeten in een informele setting, actuele sociaaleconomische ontwikkelingen uitdiepen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren: daar draait het in de netwerken om. Contacten van onschatbare waarde – ook voor AWVN zelf. Want de bijeenkomsten zijn ook bedoeld om de mening van de leden te horen: AWVN krijgt zo een scherp beeld van wat er in de praktijk speelt. Belangrijk, want bij de totstandkoming van de standpunten van VNO-NCW spelen de praktijkgeluiden van AWVN-leden een belangrijke rol.

Ontdek in het filmpje de kracht van de netwerken die AWVN te bieden heeft. Daaronder staat het overzicht met netwerken. Welke past het best bij u en uw organisatie?

Waarom aansluiten bij een van de AWVN-netwerken?

Waarom aansluiten bij een van de AWVN-netwerken?
In een kleine twee minuten uitgelegd!

Overzicht AWVN-netwerken

Regionale netwerken
Netwerk Noord
Voor AWVN-leden in Friesland, Groningen en Drenthe. Dit netwerk komt bijeen in de Meerwold in Groningen of bij een van de bedrijven uit dit netwerk.
Dispuut Zuidoost
Voor AWVN-leden in de provincie Limburg en omgeving van De Peel.
Sectorale netwerken
HRM-groep Industrie Mainport
Voor HR-professionals in de sectoren Industrie en Vervoer.
Platform Strategische HR-vraagstukken Petrochemie
Voor HR-professionals die in de petrochemie werkzaam zijn.
Thematische netwerken
CIO (Contactgroep Informeel Overleg)
Voor managers arbeidsvoorwaarden (compensation & benefits) van (middel)grote bedrijven
Netwerk vitaliteit en gezondheid
Het ledennetwerk Vitaliteit en gezondheid (een samenvoeging van de netwerken Duurzame inzetbaarheid en Arbeid en vitaliteit) richt zich op onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, vitaliteit, Arbo en gezondheid.
Belonen
In dit netwerk wisselen HR-managers, managers Compensations & benefits en AWVN-adviseurs met elkaar van gedachten over (actuele) beloningskwesties en gerelateerde vraagstukken.
Gelijke kansen
Voor organisaties die op zoek zijn naar inspiratie op het gebied van diversiteit en inclusie, en willen weten hoe ze gelijke kansen kunnen bevorderen.
Wendbaar organiseren
Medezeggenschap
Het netwerk Medezeggenschap is een netwerk waarbij AWVN-specialisten en leden tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen om van gedachten te wisselen over medezeggenschapsvraagstukken.
Beleidscommissie
De beleidscommissie vormt het klankbord voor de Beleidsorganisatie van AWVN. Ongeveer 15 prominente AWVN-leden toetsen de plannen van het bureau, scherpen die aan, denken mee over de inhoudelijke invulling en beoordelen voortgang en resultaat.
Inspiratienetwerk
Besloten dispuut van de deelnemers aan de studiereizen die AWVN organiseert.
Jong AWVN
Het netwerk Jong AWVN biedt jonge HR-professionals (tot 35 jaar) een platform om op een laagdrempelige manier in contact te komen met jonge collega’s om ervaring en kennis uit te wisselen. Tevens kan het netwerk helpen bij het aanscherpen van meningen en visies op HR-zaken.
Netwerk brancheverenigingen
Netwerk voor secretarissen van alle aangesloten branches, inclusief de branches die via MKB-arbeidsvoorwaarden zijn aangesloten.
Netwerk groeibedrijven
Vooral voor scale-ups, maar ook voor alle andere organisaties die uitdagingen ervaren op het gebied van groei, structuur en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.
De plek van werk
Pop-upnetwerk, waarin hybride werken centraal staat.
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden