AWVN-netwerk Medezeggenschap

Het AWVN-netwerk Medezeggenschap is voor leden die willen meedenken en praten over vernieuwingen op het gebied van medezeggenschap. De impact van dit netwerk wil AWVN vergroten door een meer proactieve rol te spelen en nauw samen te werken met de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER.

Op 14 maart vond de eerste bijeenkomst van 2023 plaats. Daarin stond het jaarplan van CBM centraal, waarin het “verbinding maken met de praktijk” een prominente plaats heeft: hoe gaan we met elkaar zorgen voor een meer strategische OR en wat is daarvoor nodig?

Informatie over de eerstvolgende bijeenkomst van dit netwerk, vindt u z.s.m. op deze pagina.

Geïnteresseerd om aan dit netwerk deel te nemen? Meld je dan aan bij Frederique Zeemans via f.zeemans@awvn.nl.

Aanmelden