Home / Netwerk / netwerk / AWVN-netwerk Vitaliteit en gezondheid

AWVN-netwerk Vitaliteit en gezondheid

Het ledennetwerk Vitaliteit en gezondheid richt zich op onderwerpen als HR-analytics, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, vitaliteit, Arbo en gezondheid. Bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch deel (wetenschap of laatste stand van zaken) en een praktisch deel (intervisie en toepassing in eigen praktijk). De inhoudelijk begeleiding van dit netwerk is in handen van Piet Vessies, Claire Bouman en Inge Suijker.
Dit netwerk is samengesteld uit de voormalige netwerken Duurzame inzetbaarheid, Arbeid en vitaliteit en HR-analytics. De organisatie is in handen van Ellen de Kruijf. Nadere informatie: e.kruijf@awvn.nl.