AWVN-netwerk Belonen

In het AWVN-netwerk Belonen wisselen HR-managers, managers Compensations & benefits en AWVN-adviseurs met elkaar van gedachten over (actuele) beloningskwesties en gerelateerde vraagstukken.

Iedere bijeenkomst behandelen wij steeds een actueel beloningsonderwerp. Door AWVN of één van de leden wordt een inhoudelijke bijdrage over het onderwerp verzorgd en vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over ervaringen en/of vragen rondom het betreffende thema.

Het netwerk organiseert vier per jaar een bijeenkomst (afwisselend fysiek of online).

Inhoudelijke begeleiding Rebecca Ramakers, Linda Vedder, Karin Panman
Organisatie Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl)

Data van de bijeenkomsten 2024 volgen zo spoedig mogelijk op deze pagina.

Bijeenkomsten in 2023 waren:
2 februari Krapte op de arbeidsmarkt: voltijdbonus en meer uren werken (online)
5 juni Europese Richtlijn transparant belonen en duurzame arbeidsvoorwaarden
13 november Medewerkers betrekken bij het arbeidsvoorwaardenoverleg

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden