Ontwikkeling en verbreding van duurzame inzetbaarheid

Door de jaren heen is het gedachtegoed rondom de inzetbaarheid van medewerkers verbreed. De reikwijdte en definities van passende scholing, opleiding of coaching worden steeds groter en eigen zeggenschap en keuzevrijheid worden steeds meer gemeengoed.

Van gericht op de eigen functie naar de gehele toekomstige arbeidsmarkt

We zien een duidelijke ontwikkeling in de betekenis van duurzame inzetbaarheid. Waar het rond de eeuwwisseling vooral ging om scholing en opleiding rondom de huidige functie, voerden tot voor kort steeds meer afspraken over scholing en opleiding in de huidige organisatie de boventoon. Sinds enkele jaren zien we een verdere verbreding. Nu zijn er steeds meer afspraken over scholing en ontwikkeling voor binnen of buiten de huidige organisatie.

Van scholing naar oriëntatie, tests en coaching

Daarnaast zien we nog een verbreding: ging het voorheen vooral om scholing, tegenwoordig gaat het steeds meer om (periodieke) oriëntatie (die niet per se is gericht op scholing) m.b.v. een financiële scan, arbeidsmarktcoach, 360 graden feedback, EVC (Erkenning van eerder Verworven Competenties) en proefstage. Vitaliteit in den brede komt hier steeds meer om de hoek kijken. Denk bijvoorbeeld aan een sportschoolabonnement, massagestoel, bedrijfsyoga, levensstijl- of eetadvies en coaching. Dit is een belangrijke ontwikkeling, want veel medewerkers willen helemaal niet terug naar de schoolbanken.

Van besluitvorming naar eigen zeggenschap en keuzevrijheid

Ten derde zien we dat medewerkers steeds meer zelf zeggenschap krijgen over hun inzetbaarheid. Waar er vroeger een centraal budget bestond, beheerd door HR of later door de manager, zien we tegenwoordig steeds meer een individueel budget waarover de medewerker steeds vaker zelf de volledige bestemmingsbevoegdheid heeft. Nu zien we nog dat een dergelijk budget vervalt als de medewerker bij een andere organisatie aan de slag gaat, in de toekomst zal het wellicht gaan om een budget dat mee zal verhuizen met de medewerker naar de andere organisatie.

0 reacties