Talentmanagement

Door de toenemende behoefte aan jonge hoogopgeleide kenniswerkers, beschouwt het overgrote deel van de HR-professionals talentmanagement als één van de strategische businessprioriteiten van hun organisatie. Talentmanagement is erop gericht om talenten te identificeren, aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen – zodanig dat zij bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Het aanbieden van ontwikkel- en leermogelijkheden is de meest gehanteerde HR-strategie om talent binnen de poorten van de organisatie te houden. En het zorgt ervoor dat getalenteerde medewerkers extra gemotiveerd blijven – goed voor hun duurzame inzetbaarheid!

Waarom AWVN?
Waarom AWVN?
 • Klantvragen over talentmanagement en dienstverlening AWVN

  Leden kunnen bij AWVN terecht met vragen als
  • waarom het managen van talent relevant is voor hun organisatie
  • hoe zij talenten van medewerkers kunnen vinden, verbinden, ontwikkelen en benutten
  • wat talentmanagement toevoegt aan het HR-strategie en -beleid op het gebied van performance management, competentiemanagement en duurzaam inzetbaarheid
  • welke eerste stappen zij kunnen zetten om talentmanagement in hun organisatie vorm te geven
  • of er handzame tools beschikbaar zijn om de verantwoordelijkheid van de medewerker voor het ontwikkelen van de eigen talenten, te stimuleren.

  AWVN-model talentmanagement
  Schematische voorstelling AWVN-talentmanagement

  Bij talentmanagement gaat het bij het vinden, verbinden, ontwikkelen en benutten van de talenten van medewerkers om een samenspel tussen de talenten die de organisatie nodig heeft en de talenten die medewerkers in huis hebben.
  Het AWVN-model talentmanagement omvat zes samenhangende boxen die dit samenspel mogelijk maken. Vanuit drie kenmerkende invalshoeken: de medewerker, de organisatie en de context.

  ​Uniek aan AWVN-dienstverlening op het gebied van talentmanagement
  ​• gebaseerd op drie invalshoeken: de organisatie, de medewerker en de context
  • onderlinge samenhang in boxen
  • praktische tooling: ontwikkeldashboard, testkant, huidig werk, ontwikkelplan, kruispuntgesprek, trainingsconcept
  • strategische insteek
  • vervolg op en aansluiting met performance management.

  ❶ Mijn talent
  Kennis, vaardigheden, potentieel, ambitie van de medewerker, zelfinzicht, kansen & mogelijkheden van de medewerker
  ❷ Mijn ontwikkeling
  Ontwikkelplan van de medewerker: eigen verantwoordelijkheid, eigen plan, betrekken van anderen, eigen initiatieven, zelf regie op ontwikkelacties
  ❸ Organisatie
  Organisatiedoelstellingen, HR-strategie, organisatie-‘needs’ als het gaat om talentontwikkeling van medewerkers
  ❹ Visie
  Definitie talent, afbakening, samenhang en verschil met performance management, duurzaam inzetbaar, doelstellingen en uitgangspunten voor talentmanagement
  ❺ Klimaat
  Faciliteiten die de organisatie de medewerker en de leidinggevende biedt, opleidingsbudget, arbeidsvoorwaardelijke regelingen, loopbaanmogelijkheden, leercultuur, instrumenten en procedures
  ❻ Leiderschap
  De rol van de leidinggevende, coachend leiderschap: stimuleren talentontwikkeling medewerker, kansen en mogelijkheden creëren voor ontwikkeling.

0 reacties