Home / Actuele HR-issues / Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Werknemers die gedurende hun hele carrière vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken – dat is waar duurzame inzetbaarheid in essentie om draait. Het levert de werkgever competente, fitte en gemotiveerde medewerkers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie.
Het is dan ook noodzakelijk meer aandacht te besteden aan investeringen in de productiviteit en  inzetbaarheid van werkenden. Deze investeringen vergroten het vermogen van mensen om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. Zo kunnen medewerkers zelf de regie op hun eigen loopbaan nemen. Hierbij valt te denken aan gezondheid, opleiding en ontwikkeling, de organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Ze helpen de werknemer aansluiting te houden met de arbeidsmarkt.

AWVN-visie op Duurzame inzetbaarheidWaarom focus op duurzame inzetbaarheid?

Een andere arbeidsmarkt, anders georiënteerde mensen en meer aandacht voor duurzaamheid; massieve trends die voor werkgevend Nederland een levensgrote uitdaging vormen om sociaal beleid te vernieuwen ten dienste van duurzame inzetbaarheid.
Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan Duurzame Inzetbaarheid? Werknemers gaan later met pensioen, omdat de pensioenleeftijd stijgt, zodat AOW en pensioenen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Voor de concurrentiepositie van een bedrijf is het van belang dat ook oudere medewerkers gemotiveerd en productief aan het werk blijven. Hier past tevens het vraagstuk van de ontziemaatregelen.

De vraag naar arbeid blijft aantrekken. Terwijl de werkende beroepsbevolking verder krimpt en vergrijst.
Het is in het belang van de werknemer en ook zijn verantwoordelijkheid om aansluiting te houden met de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd heeft de werkgever belang bij de beschikbaarheid van competente, fitte en gemotiveerde werknemers, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie. Met maatwerk op bedrijfsniveau is het belang van zowel werknemers als werkgevers het beste gediend.

Hoe ontwikkelt u beleid met als doel fitte medewerkers in een fitte organisatie?

De ondernemingsdoelstellingen zijn het uitgangspunt van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Afgeleiden van de ondernemingsdoelstellingen zijn productiviteit, flexibiliteit en bemensing en de (verwachte) knelpunten hieromtrent.

​1. Verkennen vraagstuk 2. Vaststellen ambities en knelpunten ​3. Uitvoeren medewerkersenquête
​4. Focusgesprekken over oplossingen 5. Uitwerken van de oplossingen ​ ​6. Advies/aanbevelingen aan opdrachtgever

Klik hier voor de integrale aanpak duurzame inzetbaarheid