dinsdag 10 april 2018

Sociale partners bieden bedrijven en branches hulp bij duurzame inzetbaarheid

Werkgeversvereniging AWVN, FNV en CNV Vakmensen willen graag samen in bedrijven en branches zo veel mogelijk medewerkers duurzaam aan het werk krijgen én houden. De sociale partners bieden de deelnemende organisaties onder andere deskundige adviseurs, hulp bij een actieplan, begeleiding bij verbetertrajecten en praktische instrumenten.

De arbeidsmarkt verandert. Werknemers krijgen te maken met organisatieveranderingen, wisselen steeds vaker van baan en moeten langer doorwerken. Bovendien ontwikkelt de Nederlandse economie zich steeds meer tot een 24-uurseconomie, waarin op alle momenten van de dag geproduceerd en geconsumeerd kan worden. Daarin wordt een bepaalde flexibiliteit verlangd van werknemers op gebied van werktijden, vaardigheden en beschikbaarheid. Tegelijkertijd hebben werknemers zelf juist behoefte aan meer autonomie en zeggenschap over de inhoud van hun werk en werktijden, om werk en privé zo goed mogelijk te kunnen combineren.

Door deze ontwikkelingen is het zowel voor bedrijven als voor werknemers van belang dat zij hun werk vitaal, competent, betrokken en met plezier kunnen doen. Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Kortom: dat we allemaal duurzaam inzetbaar zijn.

Wat bieden we?
– Betrokken adviseurs namens sociale partners met kennis en ervaring
– Een analyse van de huidige en de gewenste situatie vanuit perspectief van
management én werknemers
– Werken naar een door management en werknemers gedragen toekomstgericht actieplan voor Duurzame Inzetbaarheid
– Begeleiding bij verbetertrajecten
– Praktische instrumenten
– Veranderkundige benadering

Waar zijn we naar op zoek?
Branches, bedrijven of bedrijfsonderdelen:
– met een brede duurzame inzetbaarheidsvraag, d.w.z dat er meerdere thema’s
een rol spelen
– waar duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door de aard van het (productie-)werk, een uitdaging is

Wat vragen we?

– de mogelijkheid om in gesprek te gaan met (vertegenwoordiging van) management en werknemers
– de ruimte om te leren en ervaringen te delen, vanzelfsprekend in overleg
– een financiële bijdrage
– bij branches onderzoek kunnen doen bij één of enkele bedrijven
– aanmelding door gezamenlijke sociale partners

Dit project wordt uitgevoerd met subsidie van SZW. Wel wordt een financiële bijdrage gevraagd, afhankelijk van omvang van organisatie en intensiteit van het traject. Vooraf vindt een intake plaats en wordt een maatwerkplan opgesteld, inclusief inzicht in deze bijdrage.

Aanmelden?

Stuur een e-mail naar werkgeverslijn@awvn.nl met de volgende gegevens:
– Naam bedrijf/branche
– Naam contactpersoon bedrijf/branche, telefoonnummer en e-mailadres
– Naam contactpersoon vakbond of OR, telefoonnummer en e-mailadres
– Uw vraag over Duurzame Inzetbaarheid
– Enige achtergrondinformatie over uw vraag (eerste onderzoek, eerdere ervaringen, onderdeel van cao-afspraak etc.)

Meer informatie?

Download de flyer.

0 reacties