Competentiemanagement

Competentiemanagement maakt inzichtelijk welke vaardigheden en kennis van een medewerker worden verwacht, gegeven de functiegebonden verantwoordelijkheden en de beoogde resultaten. AWVN heeft een eigen competentieaanpak ontwikkeld, gebaseerd op 37 verschillende competenties.

De AWVN-competentieaanpak
• maakt inzichtelijk wat in termen van gedrag concreet van de medewerker wordt verwacht
• biedt de mogelijkheid om de meest uiteenlopende functies eenvoudig van competentieprofielen te voorzien m.b.v. een slimme en eenvoudig overdraagbare systematiek (praktisch)
• kent 37 competenties; elke competentie heeft een algemene definitie en vijf concreet uitgeschreven ontwikkelings-/prestatieniveaus (spreekt leidinggevenden erg aan vanwege de hanteerbaarheid)
• maakt inzichtelijk wat de koppeling is tussen competentiemanagement enerzijds en ontwikkelen, beoordelen en belonen anderzijds (samenhang)
• kent per competentie vragen om te toetsen in welke mate de competentie is ontwikkeld (handig voor selectiegesprekken)
• kent per competentie ontwikkeltips om de competentie tot ontwikkeling te brengen (handig voor coachings- en beoordelingsgesprekken).

De AWVN-competentieaanpak
• workshops op maat voor HR en leidinggevenden
• na de workshop bent u zelf in staat om competenties te benoemen voor de meest uiteenlopende functies
• deelname aan de workshop geeft u toegang tot de AWVN-competentiedatabase.
• kent per competentie vragen om te toetsen in welke mate de competentie is ontwikkeld (handig voor selectiegesprekken)
• kent per competentie ontwikkeltips om de competentie tot ontwikkeling te brengen (handig voor coachings- en beoordelingsgesprekken).

Competentiemanagement maakt deel uit van AWVN Performance Management (APM), het HR-stuurmodel om de resultaatgerichtheid van de organisatie en de individuele medewerkers te bevorderen. Ook systemen als functiewaardering, beoordelen en belonen maken daar deel van uit. Zo bevordert APM de samenhang tussen HR-instrumenten, waardoor ze elkaar bovendien versterken.

Voorbeeld van competentie; algemene definitie en vijf uitgeschreven concrete ontwikkelings-/prestatieniveaus

0 reacties