Opleiding en ontwikkeling

Investeren in kennis en vaardigheden van medewerkers – en daarmee dus ook van ondernemingen – is een van de belangrijkste sleutels tot het verhogen van de productiviteit. Daarnaast zijn opleiding en ontwikkeling cruciale factoren voor de duurzame inzetbaarheid van de individuele medewerker.

AWVN adviseert organisaties bij vraagstukken op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Het kan daarbij gaan om een analyse van de huidige situatie, maar ook om de keuze voor en/of invoering van effectieve instrumenten als persoonlijke opleidingsplannen, EVC-trajecten, persoonlijke ontwikkelbudgetten en performance & developmentcycli.

AWVN biedt met Tiptrack ook een eigen platform met opleidingen en trainingen van partners. Tiptrack is een interactieve online tool voor werkenden én werkgevers die gebouwd is op de vijf pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid, geldzaken en werk-privébalans. Tiptrack heeft een eigen website, met uitgebreide informatie over deze tool.

Het vijf-fasenmodel biedt werkgevers houvast op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Lees hierover meer in de publicatie ‘Een leven lang ontwikkelen, nut en noodzaak voor werkgever’.

0 reacties