Home / netwerk / Vitaliteit en gezondheid

Vitaliteit en gezondheid

Het ledennetwerk Vitaliteit en gezondheid richt zich op onderwerpen als HR-analytics, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, vitaliteit, Arbo en gezondheid. Bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch deel (wetenschap of laatste stand van zaken) en een praktisch deel (intervisie en toepassing in eigen praktijk).

De inhoudelijk begeleiding van dit netwerk is in handen van Joyce Schaeffer, Claire Bouman en Jana Hazen.
Dit netwerk is samengesteld uit de voormalige netwerken Duurzame inzetbaarheid, Arbeid en vitaliteit en HR-analytics. De organisatie is in handen van Conny Buijs. Nadere informatie: c.buijs@awvn.nl.

 • Eerstvolgende bijeenkomsten

  Data bijeenkomsten 2020: 3 november

  Al enige jaren organiseert AWVN een aantal keer per jaar netwerkbijeenkomsten “Vitaliteit en gezondheid” voor HR eindverantwoordelijken en HR-specialisten op het gebied van arbo, vitaliteit en gezondheid. Dit jaar zou er een bijeenkomst in maart georganiseerd zijn over gezond roosteren, die door Corona helaas moest worden uitgesteld.
  Zoals jullie wellicht weten, is Piet Vessies, die eerder dit netwerk vanuit AWVN faciliteerde, met pensioen. Vanuit AWVN gaan Joyce Schaeffer en Jana Hazen dit overnemen.
  Omdat er nog steeds beperkingen zijn voor live bijeenkomsten, organiseren wij graag een online bijeenkomst op dinsdagmiddag 3 november. Het thema is ‘Thuiswerken, het nieuwe normaal?’ (15.30 uur-17.00 uur).

  Op het AWVN-jaarcongres op 5 oktober was één van de crisiskrakers “Thuiswerken: hype of blijvertje”. Hier werd in gegaan op de inrichting en de mogelijke consequenties voor arbeidsvoorwaarden. Met jullie willen we het graag hebben over de andere kant: Wat betekent thuiswerken (of hybride werken/gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op locatie) voor medewerkers en de bedrijfsvoering voor de langere termijn? De afgelopen maanden zijn wij in gesprek geweest hoe bedrijven zijn omgegaan met de periode vanaf maart tot nu. Veel bedrijven gingen er in die gesprekken vanuit dat Corona langdurige effecten zal hebben, maar hadden veelal nog geen zicht op de next steps. Hoe is dat nu? En wat betekent dat voor toekomstig vitaliteitsbeleid? De agenda voor 3 november:

  1. Opening om 15.30 uur
  2. Mark Fleuren van DEXIS Arbeid over thuiswerken (JDR-model)
  3. Praktijkervaringen van 2 bedrijven
  4. Break-out sessie in groepjes
  5. Korte plenaire terugkoppeling
  6. Afsluiting (17.00 uur)

  Wilt u meedoen met de online meeting op 3 november? Wilt u dit aangeven aan Bianca Verdegaal (verdegaal@awvn.nl)? Dan stuurt zij u een outlook-invite met een link.

0 reacties