Gezondheidsbeleid

Gezondheidsbeleid is samenhangend beleid gericht op preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie (de zogenaamde ketenbenadering). Het accent ligt, mede vanwege de Wet Verbetering Poortwachter, op het beperken van ziekteverzuim en het bevorderen van snelle re-integratie, maar tegelijkertijd ook op het behoud van de individuele duurzame inzetbaarheid.

 • Motivatie en betrokkenheid erbij betrekken

  Zonder goed beleid en effectieve verzuiminstrumenten kunnen de kosten die kortdurende en langdurende arbeidsongeschiktheid met zich meebrengen, hoog oplopen. Omdat voorkomen beter is dan genezen, besteden organisaties veel aandacht aan preventie van verzuim. In dit kader is het waardevol om inzicht te hebben hoe medewerkers hun werksituatie ervaren. Een aanzienlijk deel van verzuim vloeit namelijk, zo leert de ervaring, uit onvrede met de situatie op het werk voort.

  AWVN adviseert daarom niet alleen over wenselijk geacht arbo-, verzuim- en re-integratiebeleid, maar ook over maatregelen die de tevredenheid van medewerkers kunnen verhogen en hun motivatie en betrokkenheid ten goede komen.
  Zo maken we in focusgroepen samen met medewerkers een plan van aanpak om werkgeluk en gezondheid te bevorderen.

  Gezondheidsbeleid is goed voor onderneming en medewerkers. Leidt tot lagere directe verzuimkosten en heeft dus een positief effect op de kosten die gemoeid zijn met overwerk en inleenkrachten. En zorgt ervoor dat werknemers langer – duurzaam, gezond en productief – aan de slag kunnen blijven.

 • Inzicht in werkvermogen

  Onze experts nemen een werkvermogensmonitor af bij uw medewerkers. Dat levert u meer inzicht in de bepalende factoren van hun werkvermogen, werkbeleving, gezondheid en productiviteit. Een aanvulling hierop is een preventief medisch onderzoek (PMO).

  AWVN-adviseurs helpen organisaties om inzichten te verwervern en deze te vertalen naar interventies. Hoe behoudt u de balans naar de toekomst toe? Dit samen met medewerkers verkennen, leidt tot verdiepende inzichten en gedragen oplossingen.

0 reacties