Home / Dienstverlening / Internationale arbeidsmobiliteit

Internationale arbeidsmobiliteit

Het bedrijfsleven internationaliseert in hoog tempo. Het aantal Nederlanders dat elders gaat werken neemt snel toe, net als het aantal buitenlandse werknemers dat in Nederland komt werken. De trend die zich daarbij aftekent is dat werknemers vaker, maar korter in een ander land gaan werken. Daarnaast komt tegenwoordig niet alleen het hoger management in aanmerking voor internationale uitzending, maar ook middelmanagers en specialisten. En tenslotte groeit het aantal werknemers dat grensarbeid verricht gestaag.
Internationale arbeidsmobiliteit is lastige materie, en heeft – zowel voor de werkgever als de werknemer – consequenties. Op vijf rechtsgebieden (de schijf van vijf) moet een werkgever mogelijk actie ondernemen, te weten: arbeidsmigratierecht, sociaal-zekerheidsrecht, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, fiscaal recht en pensioen.

 • Klantvragen internationale arbeidsmobiliteit en dienstverlening AWVN

  Leden benaderen de experts van AWVN op het gebied van internationale arbeidsmobiliteit met vragen als:
  • Welke vergunningen zijn er nodig als een Braziliaanse werknemer tijdelijk bij ons bedrijf in Nederland komt werken?
  • Wanneer telt een buitenlandse werknemer als kennismigrant?
  • Wij willen werknemers uit Oost-Europese EU-landen naar ons bedrijf halen – wat komt daar allemaal bij kijken?
  • Wat als m’n werknemer in het buitenland tijdelijk arbeidsongeschikt is – valt hij dan onder het Nederlands sociaal-zekerheidsysteem?
  • Moet ik een expat extra belonen?
  • Wat is een redelijke vergoeding voor de verblijfskosten?
  • Blijft de Nederlandse cao van toepassing?
  • Welk arbeidsrecht is van toepassing als m’n Nederlandse werknemer in Egypte werkt?
  • Heeft tewerkstelling van een medewerker in het buitenland consequenties voor de belastbaarheid van de pensioenpremies?
  • Op welke ingeleende krachten uit het buitenland is de 30%-regeling van toepassing?

  De experts van AWVN staan bedrijven met raad en daad bij op alle vijf de rechtsgebieden waarop internationale arbeidsmobiliteit invloed heeft:
  migratierecht
  sociaal-zekerheidsrecht
  arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht
  fiscaal recht
  pensioen.

  Compliancytool
  Wet- en regelgeving (denk hierbij ook aan de Wet aanpak schijnconstructies) maakt het steeds ingewikkelder om te werken met ‘vreemd’ personeel – werknemers die bij een ander(buitenlands) bedrijf op de loonlijst staan. Argeloosheid kan leiden tot – onbewuste – overtredingen en forse boetes. De Compliancytool van AWVN biedt werkgevers zekerheid in de wereld van inlenen, ketenaansprakelijkheid en buitenlandse krachten. Meer informatie

   

   Expatcontract volgens het principe no gain no loss

  AWVN heeft een arbeidscontract ontwikkeld speciaal voor werknemers die voor hun onderneming in het buitenland gaan werken. In dit contract maken partijen dusdanige afspraken dat de arbeidsvoorwaarden van de uit te zenden werknemer gelijk blijven – volgens het principe van no gain no loss, dus. De band met de uitzendende Nederlandse werkgever blijft bestaan en partijen maken afspraken over terugkeer, voortzetting van de sociale verzekeringen, het aanvullende bedrijfspensioen, tax equalisation, enzovoort.
  Met het contract en de uitgebreide toelichting kan de HR-functionaris een internationale uitzending adequaat begeleiden. Het expatcontract is beschikbaar voor zowel leden als niet-leden. Leden betalen een gereduceerd tarief.
  Geïnteresseerd? Neem contact op met de experts op het gebied van internationale arbeidsmobiliteit, Ruud Blaakman, Blaakman@awvn.nl, of Armand Lahaije, a.lahaije@awvn.nl.
Waarom AWVN?
Waarom AWVN?