26 april 2024

Oproep: denk aan raamovereenkomst gewoonlijk telewerken bij grensarbeid!

Per 1 juli 2023 is op Europees niveau de afspraak gemaakt dat grensarbeiders tot 1 juli 2024 gebruik kunnen maken van de speciale regeling gewoonlijk telewerken bij grensarbeid. Wanneer zij 50% of meer in het vestigingsland van de werkgever werken (bijvoorbeeld een werkgever in Nederland) en minder dan 50% in hun eigen woonland (bijvoorbeeld België of Duitsland), dan kunnen zij een eenzijdige artikel 16-overeenkomst aanvragen bij de SVB. De SVB geeft vervolgens een A1-verklaring af dat de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving van toepassing blijft.

Meer weten? Hulp nodig?
Neem contact op met onze expert

Ruud Blaakman

Tot dusverre zijn er slechts 1.500 aanvragen binnengekomen bij de SVB – en gelet op het grote aantal grensarbeiders, is dat heel weinig. Wordt de aanvraag niet voor 1 juli 2024 gedaan, dan kan daar geen gebruik meer van worden gemaakt. Dat betekent, dat wanneer alsdan een werknemer meer dan 25% in het eigen woonland werkt, de sociale verzekeringswetgeving van het woonland van toepassing is en niet meer de wetgeving van het vestigingsland van de werkgever. Dat kan grote gevolgen hebben voor zowel werkgever als werknemer. Een ieder wordt derhalve opgeroepen om voor 1 juli 2024 een aanvraag in te dienen bij de SVB.

Voor werknemers die nieuw in dienst treden na 1 juli 2024, moet u een aanvraag binnen drie maanden doen. Gebeurt dat te laat, dan geldt ook hiervoor het 25%-criterium.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden