De definitie van duurzame inzetbaarheid: oude wijn in nieuwe zakken?

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat werkgevers, vakbonden, ondernemersraden en werknemers al jarenlang bezig houdt. De definitie van duurzame inzetbaarheid die AWVN hanteert is: tot op hogere leeftijd vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken met als doel competente, fitte en gemotiveerde medewerkers, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie.

Maar hoe heeft deze definitie zich in de loop van de tijd ontwikkeld en wat zijn de voorlopers van duurzame inzetbaarheid?

Scholing & opleiding

In cao’s is sinds lange tijd het onderwerp scholing en opleiding terug te vinden. Rond de eeuwwisseling lag deze scholing en opleiding veelal in het verlengde van de eigen functie en verbreedde dit zich gaandeweg binnen het eigen bedrijf.

Sociale innovatie

Aan het eind van de twintigste eeuw doet het begrip sociale innovatie zijn entree. Sociale innovatie wordt gebruikt om aan te geven dat technologische vernieuwing ook sociale vernieuwing vereist. En hiervoor is opleiding en ontwikkeling een vereiste.

Employability

Weer later kwamen vergelijkbare afspraken terug over employability. Gericht op de flexibiliteit en slagvaardigheid van de werknemers. Niet alleen de technologie verandert, maar ook de beroepen en de markt. En daar heb je als werknemer ook zelf een rol in door te werken aan je eigen employability.

Levensfase bewust personeelsbeleid

Vervolgens zorgde de toenemende vergrijzing voor een toename van het begrip levensfase bewust personeelsbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hierin staat de toegevoegde waarde van alle leeftijdsgroepen en de aanpassing in behoeften en mogelijkheden voorop. Het levensfasebewust personeelsbeleid staat de laatste jaren zijn bekendheid af aan duurzame inzetbaarheid, waarvan een levensfase bewust personeelsbeleid een onderdeel kan zijn.

Vitaliteit en wendbaarheid

Maar het lijkt erop dat ook het begrip duurzame inzetbaarheid aan populariteit gaat afnemen. Afgelopen jaren verschijnen steeds meer afspraken onder de noemer van vitaliteit, wendbaarheid & weerbaarheid en de fitte medewerker.

0 reacties