Vergroten flexibiliteit organisatie en personeel

Arbeidstijdmanagement (ATM) definieert flexibiliteit als het vermogen van een organisatie zich aan te passen aan wisselende en veranderende eisen die de omgeving stelt aan de dienstverlening of productie. Door tal van ontwikkelingen is de behoefte aan het vergroten van de flexibiliteit tegenwoordig groot. Dat geldt voor niet alleen voor de organisatie (bedrijfsmatige flexibiliteit), ook voor de medewerker zelf (persoonlijke flexibiliteit, bijvoorbeeld).

Een klassieke oplossing voor het vergroten van de bedrijfsmatige flexibiliteit is de inhuur van flexkrachten, met name uitzendkrachten. Maar vaak blijkt het mogelijk op de kosten daarvan te kunnen besparen, door meer werk te maken van de interne flexibiliteit – een aanpak waarin de behoefte aan de aanwezigheid van werknemers centraal staat, in plaats van diens beschikbaarheid.
Het optimaal hanteren van arbeidsvoorwaardelijke afspraken als een gemiddelde werkweek of een jaarurennorm bijvoorbeeld, draagt bij tot het effectiever benutten van de arbeidscapaciteit. Een systeem van plus- en minuren kan flexibiliteit voor zowel medewerker als werkgever bewerkstelligen en onnodig overwerk of inhuur voorkomen. Seizoensinvloeden in het werk zijn beter te pareren door in drukke periodes meer uren te werken dan in rustige periodes. Dat neemt niet weg dat de inzet van flexkrachten van buitenaf soms nodig blijft.

 • Klantvragen en dienstverlening AWVN bij het vergroten van de flexibiliteit

  Leden benaderen AWVN met vragen als:
  • hoe vang ik pieken en dalen in de dienstverlening of productie op met de huidige ploeg medewerkers?
  • is er een andere oplossing dan uitzendkrachten inhuren om seizoensinvloeden te ondervangen?
  • hoe voorkomen we onnodig overwerk?
  • is één dienstrooster eigenlijk wel de oplossing om de variabele vraag door het jaar heen goed af te kunnen dekken?
  • hoe bereiken we dat de kosten van een rooster ook daadwerkelijk overeenkomen met de geplande kosten ervan?
  • is te voorkomen dat uitval in het rooster tot kwaliteitsverlies leidt?
  • is het mogelijk om tegemoet te komen aan de wens van werknemers om werk en privé beter te kunnen combineren?
  • zijn er maatregelen op het gebied van de arbeidstijden mogelijk die de duurzame inzetbaarheid van werknemers ten goede komen?
  • de gemiddelde leeftijd van onze vaste werknemers loopt op, hoe daar rekening mee te houden in ons ploegensysteem?

  De toegevoegde waarde van de AWVN-adviseurs zit ‘m niet alleen in hun kennis van het onderwerp, maar ook in hun ervaring met veranderingstrajecten rond werktijden. Als geen ander zijn zij in staat als bruggenbouwer tussen de verschillende partijen te staan en inzichtelijk te maken waar bedrijfsmatige flexibiliteit en de combinatie werk-privé op elkaar afgestemd kan worden.

  Aan de hand van een werkaanbodanalyse kunnen de AWVN-experts laten zien welke flexibiliteitbehoefte gewenst is, welke marges daarbij optreden en op hoe de inzet van interne of externe flexibiliteit aan de hand van de gewenste kwalitatieve inzet (kwalificatiematrix) te organiseren is. Zij brengen de belangen van zowel de werkgever als de werknemer in kaart om uiteindelijk tot oplossingen te komen waar beide partijen baat bij hebben.

0 reacties