Elkerliek ziekenhuis: betere zorg, bedrijfseconomische voordelen én een beter imago als werkgever

In het Elkerliek ziekenhuis kunnen de polikliniekassistenten zich volledig richten op hun primaire zorgtaken. Anderen pakken voor hen de ondersteunende werkzaamheden op. Door werk zo te organiseren kan het ziekenhuis niet alleen betere zorg leveren, het heeft ook een sterker imago als werkgever.

Het Helmondse Elkerliek ziekenhuis voorzag al jaren geleden dat de werkzaamheden anders verdeeld moesten worden om aan de veranderende arbeidsmarkt te kunnen voldoen. De schaarste aan hoogopgeleide krachten zou immers steeds groter worden. Daarom wilde het ziekenhuis de mensen die het in dienst heeft, zo goed mogelijk inzetten. Elkerliek slaagde daarin door werkzaamheden te herverdelen over zijn personeel. Tegenwoordig voeren mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt ondersteunende werkzaamheden uit. Daardoor kunnen de hoger opgeleide professionals zich volledig op hun zorgtaken richten. Het resultaat: betere zorg, bedrijfseconomische voordelen én een beter imago als werkgever.

Betere zorg door werk anders te verdelen

Wat begon als een pilot, is tegenwoordig de vaste manier van werken op meerdere afdelingen van het Elkerliek. Zo ook op de poliklinieken. Hier is een groep van vijf mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt verantwoordelijk voor een groot deel van de ondersteunende werkzaamheden. Omdat anderen de ondersteunende taken oppakken, hebben de polikliniekassistenten meer tijd voor hun zorgtaken. Het resultaat: meer aandacht én betere zorg voor de patiënten. Kris Linsen, afdelingsmanager van meerdere poliklinieken van het ziekenhuis, licht toe: ‘De polikliniekassistenten worden niet afgeleid door huishoudelijke en administratieve taken. Zij kunnen zich volledig concentreren op het ondersteunen van de artsen en de zorg voor hun patiënten. Meer focus betekent betere zorg.’

Taken bundelen

Linsen vertelt hoe de andere verdeling van werk in de poliklinieken tot stand is gekomen: ‘Veel taken van de polikliniekassistenten bleven liggen. We zijn toen met werkbedrijf Senzer gaan kijken of en hoe mensen van hun doelgroep deze activiteiten konden uitvoeren.’ Door meerdere administratieve, faciliterende en schoonmaakactiviteiten te bundelen creëerden de partners nieuwe functies voor mensen met een kwetsbare positie. Het gaat bijvoorbeeld om het invoeren van gegevens, het inscannen van documenten voor de administratie, het rondbrengen van post en koffie en het afleveren van samples bij het laboratorium. Ook het schoonmaken van sommige medische apparaten wordt nu gedaan door de mensen van het ondersteunende team.

Bedrijfseconomische voordelen

Linsen vertelt met overtuiging dat de andere manier van werk organiseren een succes is. ‘We zijn erin geslaagd om deze mensen duurzaam een nuttige plek binnen onze organisatie te geven. Net als hun collega’s zijn ze een onmisbare schakel in het proces.’ Als ze er niet zijn, blijft de post langer liggen, wordt apparatuur later schoongemaakt en de stapel met administratie hoger.
‘Het is bovendien goedkoper om dit werk door deze groep mensen te laten doen’, vertelt Linsen. Het gaat namelijk om gesubsidieerde arbeid. ‘Ook daarin zit de aantrekkelijkheid voor ons als werkgever.’ Bovendien, omdat Senzer de mensen aan het Elkerliek detacheert, betaalt het ziekenhuis alleen loonkosten als de mensen aanwezig zijn. ‘Dus niet tijdens ziekte en vakantie’, vertelt Linsen.
‘Door mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een kans te geven om te werken, tonen we ons maatschappelijke engagement’, vertelt Linsen over nog een voordeel van de nieuwe manier van werken. ‘Dit draagt bij aan ons imago als aantrekkelijke werkgever in de regio.’

Beter werk, minder werkdruk, meer werkplezier

Een bijkomstigheid van het anders organiseren van werk is dat sommige ondersteunende taken nu zelfs beter gedaan worden. Linsen: ‘Wij voldoen nu bijvoorbeeld nog beter aan de schoonmaakeisen van medische apparatuur.’ Ook ervaren de polikliniekassistenten een afgenomen werkdruk en hebben ze meer plezier in hun werk. ‘Ze kunnen zich immers concentreren op werkzaamheden die bij hun functie passen.’ Zo heeft de andere manier van werken bijgedragen aan een verbeterde werksfeer in de poliklinieken. Ook daarom heeft de differentiatie van werkzaamheden meerwaarde voor het ziekenhuis.

Ook uw werk anders organiseren?

Meer weten?

Ook uw werk anders organiseren?

Wilt u vrijblijvend met ons uw uitdaging of ambitie verkennen, neem dan contact op met onze projectleider Astrid Bijl via andersorganiseren@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden