Bouwbedrijf Scheffer & Sminia: hogere omzet ondanks krappe arbeidsmarkt

Geschoold technisch personeel is nauwelijks te vinden. Terwijl er in de bouwsector juist werk in overvloed is. Toch lukt het Scheffer & Sminia om vacatures te vervullen én meer opdrachten aan te nemen. Dat doet het bouwbedrijf door de werkzaamheden constant zo slim mogelijk te verdelen over het personeel.

Bouwbedrijf Scheffer & Sminia werkt in opdracht van particulieren en zakelijke klanten als woningbouwcorporaties. Voor hen voert het uiteenlopende werkzaamheden uit, van complete villarenovaties en dakbedekkingswerkzaamheden tot het plaatsen van dakkapellen. Het Heemskerkse bedrijf heeft een personeelsbestand van ongeveer vijftig personen in loondienst en werkt met een flexibele schil van een stuk of veertig zzp’ers. ‘Maar we hebben altijd behoefte aan meer personeel’, vertelt eigenaar Nico Scheffer. ‘Het werk ligt voor het grijpen, terwijl het aanbod van technische schoolverlaters zeer beperkt is. We kijken daarom constant hoe we de werkzaamheden optimaal kunnen verdelen over de mensen.’ Scheffer & Sminia wil minder afhankelijk zijn van de instroom van gekwalificeerd personeel. En met mensen die nog niet alle kwalificaties hebben, toch meer werk verzetten.

Eenvoudige taken weghalen

Scheffer licht de werkwijze van het bouwbedrijf toe: ‘Als we een nieuwe opdracht krijgen, bekijken we hoe we taken en verantwoordelijkheden kunnen herverdelen. Bijvoorbeeld door taken bij een ervaren werknemer weg te halen, zodat deze ruimte krijgt om meerdere projecten aan te sturen.’ Ervaren krachten voeren werkzaamheden dan niet meer zelf uit, maar begeleiden de minder ervaren werknemers daarbij. ‘Dat kunnen dan mensen zijn die geen of nauwelijks technische scholing hebben gehad. En deze kunnen we wél aantrekken’, verduidelijkt Scheffer. ‘We hebben bijvoorbeeld zij-instromers en drie jonge schoolverlaters in dienst, die graag aan het werk wilden. Maar ook mensen die niet aan de bak kwamen omdat ze niet goed genoeg Nederlands spreken. Door de werkzaamheden anders te verdelen, hebben we gezorgd voor een aanwas van personeel die er eerst niet was.’

Ontwikkelen in dienstverband

Het bouwbedrijf verwacht van de nieuwe instromers alleen dat ze in de bouw willen werken en leergierig zijn. Scheffer: ‘Als je om zeven uur op wilt staan en bereid bent om te leren, dan hebben wij een plek voor je.’ De nieuwe mensen beginnen onder aan de ladder en krijgen het vak van de ervaren krachten geleerd. ‘We kijken bij elke nieuwe persoon wat hij in zijn mars heeft’, vertelt Scheffer. ‘We hebben een breed aanbod aan werkzaamheden, dus er past altijd wat.’ En waar er nog geen match is, faciliteert het bedrijf scholing voor zijn mensen. ‘De voormannen krijgen bijvoorbeeld een cursus in communicatie of plannen. De nieuwe mensen opleidingen voor veilig werken, loodkloppen, zinkwerk of dakdekken.’

Anders kijken naar werk

Scheffer & Sminia kijkt nu anders naar functies dan voorheen. Dat is precies de reden waarom Scheffer tien jaar geleden door zijn broer bij het bedrijf werd gehaald. ‘Ik kijk kritisch naar de processen binnen het bedrijf’, licht Scheffer toe. ‘Wat doen de mensen en waarom? Kunnen ze meer verantwoordelijkheden aan? Welke taken kunnen we door anderen laten uitvoeren? In overleg met hen analyseer ik of we het werk niet slimmer kunnen organiseren.’ Het is inmiddels een voortdurend proces binnen het bouwbedrijf. ‘Voor ons is het normaal ondernemerschap’, vertelt Scheffer. ‘In onze sector is het een must om goed te luisteren naar de wensen en mogelijkheden van je personeel. Je moet samen kijken of je de werkzaamheden slimmer kunt verdelen. Zodat je voldoende mensen kunt aantrekken om het werk uit te voeren.’

Scheffer & Sminia werkt Efficiënter dankzij digitalisering

Digitalisering is een tweede pijler van het organiseren van werk bij Scheffer & Sminia. ‘Onze boekhouding bestond vooral uit handmatig en papierwerk’, verduidelijkt Schefffer. ‘Na een analyse van de werkzaamheden hebben we software aangeschaft en dat aan onze manier van werken aangepast.’ Dat leverde een grote efficiëntieslag op. Hetzelfde aantal mensen verwerkt nu een omzet die twee keer zo hoog is. Bovendien versterken de twee pijlers van het organiseren van werk elkaar op deze afdeling. ‘Een deel is nu simpel tikwerk geworden. We laten dat uitvoeren door één persoon, zodat de andere medewerkers weer moeilijkere taken kunnen verrichten.’

Meer voordelen

De nieuwe kijk op het organiseren van werk biedt het bouwbedrijf meerdere voordelen. ‘We kunnen het nieuwe personeel scholen naar onze maatstaven en gewoonten.’ Daarnaast is het werk leuker voor het bestaande personeel. ‘We gaan met ze in gesprek over waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Zo zetten we ze niet alleen beter in hun kracht, ze kunnen ook meer verdienen als ze extra verantwoordelijkheid krijgen.’ De extra loonkosten zijn in balans met de hogere omzet die het bedrijf kan behalen. Dankzij de nieuwe bron van instromers hoeft Scheffer & Smina minder vaak nee te zeggen tegen opdrachtgevers. ‘Het werk ligt voor het grijpen. Ondanks het tekort aan geschoold technisch personeel, kunnen wij meer werk verzetten. Met meer omzet als resultaat.’

Ook uw werk anders organiseren?

Meer weten?

Ook uw werk anders organiseren?

Wilt u vrijblijvend met ons uw uitdaging of ambitie verkennen, neem dan contact op met onze projectleider Astrid Bijl via andersorganiseren@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden