Dura Vermeer: Zelfs bij schaarste kun je vacatures vervullen met diversiteit, maatwerk en opleiding

Onvervulbare vacatures terwijl er veel mensen aan de zijlijn staan. Die willen en kunnen werken. Met gericht maatwerk brengt bouwconcern Dura Vermeer de twee bij elkaar. Mustafa Al Shabaki: ‘Diversiteit is een antwoord op de schaarse arbeidsmarkt. Maar het brengt ook creativiteit en werkplezier in je bedrijf.’

Wil je mensen aantrekken in een krappe arbeidsmarkt, dan moet je in meerdere vijvers vissen. ‘En er zijn meer vijvers dan veel bedrijven zien’, aldus Mustafa Al Shabaki, coördinator van Bureau Social Return (BSR) van Dura Vermeer. ‘Want mensen zitten vanwege uiteenlopende omstandigheden thuis op de bank, zowel laag- als hoogopgeleiden. Mensen met weinig of juist veel werkervaring, zoals statushouders die de taal nog niet machtig zijn.’ Voor al deze verschillende mensen creëert Al Shabaki met zijn bureau duurzame banen binnen het oer-Rotterdamse bouwconcern. Dat doen ze door telkens na te gaan of een functie geschikt is voor een social returner. Of hoe ze de functie daarvoor geschikt kunnen maken.

Vraag matchen met aanbod

Het BSR hanteert verschillende strategieën om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt structureel bij het bouwconcern te betrekken. Eén daarvan is het werk geschikt maken voor medewerkers met een andere achtergrond. ‘We matchen de vraag met het aanbod’, licht Al Shabaki toe. ‘In het eerste gesprek beoordelen we of en hoe de kandidaat de kerntaken van de functie kan uitvoeren. Welke verantwoordelijkheden we hem of haar kunnen geven.’ Een Wajonger kan bijvoorbeeld prima de belangrijkste werkzaamheden van een servicedeskmedewerker uitvoeren. ‘Vervolgens kijken we naar het overige takenpakket van de functie. Soms laten we werkzaamheden aan anderen over. In andere gevallen komen er juist extra verantwoordelijkheden bij. Het is echt maatwerk dat we leveren.’

Mensen ontwikkelen

Het BSR zorg er anderzijds ook voor dat social returners beter zijn toegerust om functies bij Dura Vermeer uit te voeren. Dat doet het door opleidingen en trainingen aan te bieden. Statushouders kunnen bij Dura Vermeer bijvoorbeeld taalcursussen op niveau B2 volgen. Samen met de Hogeschool Rotterdam heeft het bouwconcern zelfs een tweejarige opleiding tot BIM-engineer in het leven geroepen. Deze vakmensen maken onder andere complexe computermodellen voor bouwkundige projecten. Dit is een belangrijke functie voor Dura Vermeer, maar in de reguliere vijvers is het moeilijk er kandidaten voor te vinden. Al Shabaki: ‘Daarom hebben we gevist in een vijver met Syrische statushouders en inmiddels al 30 mensen in deeltijd opgeleid tot BIM-engineer. Die konden daarna met diploma bij ons aan de slag.’

Buddy’s en werkzaamheden verdelen

Ter ondersteuning krijgen de BIM-kandidaten een buddy die hen helpt groeien in hun functie. ‘Maar de een ontwikkelt zich anders dan de ander’, vertelt Al Shabaki. ‘Sommige statushouders groeien naar een senior functie, terwijl voor anderen een ondersteunende functie is weggelegd.’ Dus verdeelt Dura Vermeer ook hier de taken en verantwoordelijkheden over de beschikbare mensen op basis van hun mogelijkheden. ‘We kijken per project hoe we de mensen optimaal kunnen inzetten. Het is soms puzzelen en schuiven met de werkzaamheden, maar het levert de menskracht op die we nodig hebben.’ Het verdelen van taken zit het bouwconcern inmiddels zo in het DNA dat het zelfs afdelingoverstijgend gebeurt. ‘Een collega van BSR is tegenwoordig verantwoordelijk voor de gegevensinvoer bij personeelszaken, terwijl iemand van die afdeling voor ons bureau met onderaannemers belt. Zo doet iedereen waar hij of zij het best in is.’

Diversiteit als antwoord

Shabaki is als voormalig bijstandsgerechtigde het schoolvoorbeeld van de social returner waarvoor zijn bureau werkplekken creëert. Met zijn bureau zorgt de bevlogen visionair voor draagvlak voor het diversiteitsbeleid binnen het bouwconcern. ‘We laten zien dat en hoe je vacatures kunt vervullen met mensen die je voorheen niet op het oog had.’
BSR ondersteunt daarnaast andere afdelingen bij de werving en selectie in nieuwe vijvers. Bijvoorbeeld door al in de tenderfase van een project te analyseren welke werkzaamheden statushouders kunnen uitvoeren. ‘Iemand die de taal nog niet machtig is, kan wel poortwachter zijn. Als hij of zij beter Nederlands spreekt, is buurtconciërge een geschikte functie.’ Al Shabaki: ‘Het is wetenschappelijk bewezen dat diversiteit zorgt voor extra creativiteit en meer werktevredenheid. We lossen er dus niet alleen schaarste mee op, we zorgen ook voor een frisse wind van betrokken en gedreven medewerkers – net zoals ik.’

Ook uw werk anders organiseren?

Meer weten?

Ook uw werk anders organiseren?

Wilt u vrijblijvend met ons uw uitdaging of ambitie verkennen, neem dan contact op met onze projectleider Astrid Bijl via andersorganiseren@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden