11 april 2022

Onoverzichtelijke arbeidsvoorwaarden na overname: wat nu?!

We komen het nogal eens tegen: een organisatie heeft enkele bedrijven overgenomen en heeft daardoor een divers pakket aan arbeidsvoorwaarden. Dit leidt tot administratieve complexiteit en een grotere kans op fouten. Belangrijker nog: er zijn verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen medewerkers en daardoor discussie en onbegrip in de organisatie. Hoe kan dit aangepakt worden?

Blog arbeidsrechtDe eerste vraag is wat kan en mag? Breng het juridisch landschap in kaart. Laat uitzoeken of (een deel van) uw organisatie wellicht onder een branche cao valt. Zeker na overnames kan blijken dat de aard van de werkzaamheden in uw organisatie is gewijzigd. In een werkingssfeeronderzoek wordt duidelijk of uw organisatie onder een branche cao valt en zo ja onder welke. Ook van groot belang is om te achterhalen of er een verplichte aansluiting bij een pensioenfonds is. Laat ook beoordelen of sprake is van overgang van onderneming. Harmoniseren puur vanwege een overgang van onderneming is namelijk niet toegestaan.

Aanpassing arbeidsvoorwaarden

Wanneer er geen branche-cao van toepassing is of er andere juridische beperkingen zijn, heeft u de kans om met een frisse blik uw arbeidsvoorwaarden door te lichten. Wat voor organisatie wilt u zijn en welke arbeidsvoorwaarden passen daarbij? Wat is een passend salarisniveau gezien de huidige salarissen van medewerkers en het gewenste marktniveau? Hoe kijkt u voor de toekomst aan tegen bijvoorbeeld leeftijdsdagen, vergoedingen en buitengewoon verlof? Dit kan het moment zijn om niet alleen te harmoniseren maar tegelijkertijd te moderniseren. Door een persoonlijk keuzebudget of duurzaam inzetbaarheidsbudget te introduceren, hebben medewerkers meer ruimte hebben om de arbeidsvoorwaarden zelf vorm te geven en aandacht te geven aan de persoonlijke ontwikkeling.

En wat is het gewenste kostenniveau van het arbeidsvoorwaardenpakket? Is het uitgangspunt een voor de werkgever kostenneutrale overgang en een voor de werknemer vergelijkbare waarde van het arbeidsvoorwaardenpakket, moet de harmonisatie leiden tot een besparing of is er ruimte voor een plus? Vanzelfsprekend leidt een ruimer budget in het algemeen tot een prettiger overleg met medewerkers, ondernemingsraad en/of vakorganisaties. Onze ervaring is dat de overgang naar een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket en de toepassing van overgangsmaatregelen in eerste instantie tot hogere kosten leiden en eventueel na verloop van tijd tot besparingen.

Wees terughoudend met het aanbrengen van een onderscheid in arbeidsvoorwaarden tussen bestaande en nieuw aan te nemen medewerkers. Op de langere termijn leidt dat vaak tot onwenselijke situaties en moeilijk uit te leggen verschillen tussen medewerkers.

Onderhandelen over overgangsmaatregelen
Treedt in overleg met de vakorganisaties (en ondernemingsraad). Zorg dat de verschillen in arbeidsvoorwaarden in kaart zijn, zowel kwalitatief als kwantitatief. Maak vervolgens een overzicht van welke voor- en nadelen van het huidige en nieuwe pakket mogelijkerwijs uitgeruild kunnen worden en welke overgangsmaatregelen gaan gelden. AWVN-beloningsadviseurs kunnen hierbij prima helpen, zodat uw organisatie verder kan met een transparant, overzichtelijk en toekomstgericht arbeidsvoorwaardenpakket.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden