Indaver: snelle pensioenoverstap en harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Afvalbeheerder Indaver wilde bij de overname van BRP – een klein bedrijf uit dezelfde sector – de tijd nemen om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren en de overstap van pensioenfonds te regelen. De aangekondigde liquidatie van het pensioenfonds waar de BRP-medewerkers onder vielen, bracht alles in een stroomversnelling. AWVN begeleidde de onverwacht snelle harmonisatie, in een tijd waarin bijna alle overleg per videoverbinding moest plaatsvinden.

Vraagstuk
Indaver en ingenieursadviesbureau Sweco rondden begin november 2019 de verkoop van Grontmij Beheer Reststoffenprojecten BV (BRP) aan Indaver Nederland af. Na de overname wilde Indaver de tijd nemen om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren en de 26 BRP-medewerkers over te laten gaan van Stichting Pensioenfonds Grontmij naar ABP, het fonds waarbij Indaver is aangesloten.

Door het besluit van Stichting Pensioenfonds Grontmij in januari 2020 om per 1 juli 2020 te liquideren, kwam alles in een stroomversnelling. ‘Aanvankelijk hadden we 1 januari 2021 voor ogen. Het hele parcours moest dus een halfjaar eerder zijn gelopen. Netto hadden we minder dan vijf maanden om alles te regelen’, vertelt Myra Latuheru-Eversdijk, HR-directeur bij Indaver. ‘De grote vraag was hoe we dit snel én zorgvuldig konden doen.’ Dat de harmonisatie in het voorjaar van 2020 moest plaatsvinden, was een complicerende factor, want vrijwel alles moest vanwege de coronacrisis per videoverbinding worden geregeld. Latuheru: ‘Dit soort gesprekken voer je op basis van relatie. Via een videoverbinding is het veel lastiger om aan vertrouwen te werken.’

Indaver
Indaver Nederland is een duurzame afvalverwerker en -beheerder. Het bedrijf heeft meer dan 20 locaties, voornamelijk in het zuidwesten van Nederland. Het hoofdkantoor staat in Nieuwdorp (Zeeland). Indaver Nederland heeft ruim 300 medewerkers.

 AWVN-inzet
• Uitwerking juridische kaders cao en pensioen
• Advisering proces met interne paritaire werkgroep
• Advisering vormgeving harmonisatie en traject
• Opstellen harmonisatieprotocol
• Berekening werkgeverskosten en inkomensgevolgen medewerkers, individueel en collectief
• Informatievoorziening aan werkgroep en medewerkers, onder meer met Q&A

Oplossing
Ian Lendering, senior adviseur Belonen bij AWVN, begeleidde met enkele collega’s het traject. ‘Er is een paritaire werkgroep opgezet met mensen van BRP en Indaver. Als werkgever geef je daarmee de teugels enigszins uit handen, maar je zorgt wél voor draagvlak. De arbeidsvoorwaarden hoefden niet per se ook binnen een halfjaar te worden geharmoniseerd – tegelijk met de pensioenoverstap – maar omdat er nu momentum was, is besloten dat wel te doen. Daardoor werd het een achtbaan, maar dat dwingt je ook om te focussen. Je hebt geen tijd om fouten te maken.’

Belangrijke onderwerpen waren de winstuitkering die de medewerkers van BRP gewend waren te krijgen en hun grotere aantal vakantiedagen. Lendering: ‘Het voorwerk van de werkgroep is heel belangrijk geweest om daarvoor goede oplossingen te vinden. Daarnaast hebben Myra en haar collega’s heel veel tijd geïnvesteerd in de gesprekken met de individuele medewerkers. Met transparantie en goede communicatie is het gelukt.’

Resultaat
Uiteindelijk gingen op één na alle werknemers van BRP mee in de nieuwe arbeidsvoorwaarden en over naar pensioenfonds ABP. ‘We hebben iedereen de gelegenheid gegeven vragen te stellen’, vertelt Latuheru, ‘en uitgelegd hoe de overgang werkt – dat is natuurlijk best complex. We hebben mensen alvast een salarisstrook nieuwe stijl laten zien vóór ze hun handtekening zetten, om de verrassing eruit te halen. Ik denk dat het traject geslaagd is doordat we onze goede intenties hebben getoond, mensen het gevoel hebben gegeven dat ze gehoord werden, transparant zijn geweest én hebben aangegeven dat de BRP-medewerkers ook reëel moesten zijn: een beter alternatief was er niet voor hen.’

Over de inzet van AWVN is Latuheru zeer te spreken. ‘Ian voelde de vragen aan werkgevers- en werknemerszijde heel goed aan en kon ze goed beantwoorden. De inhoudelijke kennis bij AWVN is prima en er is grote betrokkenheid. Ik kon bij wijze van spreken dag en nacht bellen. Ik heb AWVN ervaren als een partij waarop je kunt terugvallen.’

Beeld Still uit de video Indaver sluit de kringloop voor organisch afval

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden