donderdag 11 oktober 2018

Één nieuw quotum helpt niet meer mensen met beperking aan werk

De Tweede Kamer heeft deze week een motie aangenomen om de quota voor overheid (25.000) en bedrijfsleven (100.000) samen te voegen tot één nieuw quotum. Dit helpt de banenafspraak echter niet vooruit. Met VNO-NCW en MKB-Nederland beschouwt AWVN dit vooral als creatief boekhouden.  

Oók overheidswerkgevers in beweging krijgen

AWVN adviseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om maatregelen te treffen, waardoor zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag komen. Het samenvoegen van de aantallen is eerder een boekhoudkundige truc, waarmee het quotum voor overheidswerkgevers makkelijk kan worden afgewenteld op bedrijven. Minder bureaucratie, een soepeler uitvoering en betere vindbaarheid van geschikte werkzoekenden met een beperking, dat is nodig voor werkgevers. De staatssecretaris heeft weliswaar aangegeven ook maatregelen in deze sfeer te willen treffen, maar moet die nog wel concreet maken.

Voldoen aan doelen banenafspraak

De overheid haalt – in tegenstelling tot het bedrijfsleven – tot nu toe haar doelen van de banenafspraak niet, terwijl de marktsector inmiddels al rond de 40.000 mensen met een beperking aan werk heeft geholpen. De staatssecretaris geeft aan dat overheidswerkgevers verantwoordelijk zijn en blijven voor het realiseren van hun aandeel in de banenafspraak. AWVN vindt het belangrijk dat hierover sluitende afspraken worden gemaakt en nageleefd.

0 reacties