Zelfcoach

Motivatie voor inclusie

Lees­wijzer Inhoudsopgave

1.0 Introductie
1.1 Toegevoegde waarde van inclusief werkgeven
1.2 Motivatie voor inclusie

Persoonlijke motivatie

Bent u de initiatiefnemer, projectleider of aanjager van het onderwerp inclusief werkgeven binnen uw organisatie? Dan is het goed om ook uw eigen motivatie, ervaringen met de doelgroep, verwachting van mogelijke weerstand en behoefte aan kennis te onderzoeken. Wat weet u bijvoorbeeld al over het onderwerp, wie kent u al die u kan helpen, enzovoort.

U wilt mensen binnen uw organisatie motiveren, in beweging brengen. Helderheid over beweegredenen is daarbij cruciaal.

TIP Wat is uw ‘why’, wat zijn uw beweegredenen? Onderzoek uw persoonlijke motivatie, voordat u overgaat tot actie. Gebruik hierbij bijvoorbeeld de 28 waarden op de achterkant van de praatplaat uit de brochure ‘Verschil smaakt naar meer’.

TIP Formuleer uw persoonlijke doel op het thema.

U heeft wellicht al ervaring met werknemers uit de doelgroep. Persoonlijke positieve ervaringen vormen voor veel initiatiefnemers en werkgevers een belangrijke drijfveer om de eigen organisatie inclusiever te willen maken.

Wilt u graag eerst uw eigen kennis vergroten? In deze zelfcoach, op www.denormaalstezaak.nl en www.opnaarde100000.nl is veel informatie beschikbaar.

BROCHURES
» Mensen met een beperking aan de slag helpen
» Regelluwe aanpak in de arbeidsmarktregio
» Verschil smaakt naar meer. De waarde van inclusief werkgeven.
» Perspectief op social return

Motivatie van uw organisatie

Hoe inclusief is uw organisatie? Werken er al mensen die meetellen voor de banenafspraak? Heeft uw organisatie al ervaring met inclusief werkgeven, is er al een plan van aanpak? Kortom, het is belangrijk te beginnen met een inventarisatie van wat er in uw organisatie al beschikbaar is aan kennis en ervaring.

Welke motieven kunt u in de organisatie al vinden? Zij vormen een belangrijk uitgangspunt, want motivatie zet mensen in beweging.

Interne afspraken en successen omtrent IW
Zijn er binnen uw organisatie al stappen gezet? Weet wat er al is, dat spaart tijd en moeite.

  1. Interne procedures – Onderzoek wat in uw organisatie bekend is over interne procedures en afspraken over werkgeven aan kandidaten uit de doelgroep. Meer informatie en een checklist voor Interne procedures en afspraken vindt u onder AAN DE SLAG – voorbereiden.
  2. Bestaande goede voorbeelden in uw organisatie – Sinds 1 januari 2013 ingestroomde medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt tellen mee voor de banenafspraak. Zoek uit hoeveel medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bij uw organisatie zijn gaan werken sinds 1 januari 2013. Gebruik hiervoor de ‘Checklist instroom’. Deze medewerkers vormen de eerste successen die u kunt delen met als doel het medewerkers te motiveren en draagvlak te creëren.

ACTIE Ga in uw organisatie het gesprek aan met het management en leidinggevenden in de lijn om te inventariseren, waarom inclusief werkgeven belangrijk is voor uw organisatie. U kunt hierbij gebruikmaken van de praatplaat uit de brochure Verschil smaakt naar meer.

Ervaringen externe organisaties

Wat doen de bedrijven waarmee uw organisatie contacten onderhoudt op het gebied van inclusief werkgeven? Vraag aan uw leveranciers, klanten en bedrijven in de buurt of zij hier al mee bezig zijn.Wat zijn hun beweegredenen om hiermee aan de slag te gaan? Is er een inclusief netwerk in uw regio, bijvoorbeeld een De Normaalste Zaak netwerk?

VOORBEELD Luchtmachtbasis Gilze Rijen ervaart positieve invloed op werk en leefklimaat door collega’s met een beperking

ACTIE Formuleer op basis van de beweegredenen een eerste doel, dat de organisatie wil bereiken. Dat kan zijn ‘in alle afdelingen is gesproken over het onderwerp collega met een beperking’, maar bijvoorbeeld ook ‘we willen dit jaar drie collega’s met een beperking aannemen.’

TIP Doorloop ook het Zelfcoach-onderdeel AAN DE SLAG. Daar vindt u tips en informatie om eventuele weerstand in uw organisatie te verminderen.

← vorige pagina volgende pagina →

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden