Zelfcoach

Introductie

3.0 Introductie
3.1 Sluitende business case voor inclusie
3.2 Kosten-batenanalyse

U heeft de beweegredenen van uw organisatie, om te beginnen met inclusief werkgeven, in kaart gebracht (met behulp van het hoofdstuk WAAROM). Vanzelfsprekend wil uw organisatie weten wat de toegevoegde waarde is van inclusief werkgeven. Waar liggen de kansen voor uw organisatie? Wat zijn de kosten en de baten als u de doelgroep inzet? Door een business case te maken, start u met realistische verwachtingen, waardoor u later beter kunt anticiperen op mogelijke weerstand.

Breng de kosten en baten goed in beeld. Betrek ook de indirecte (immateriële) baten, zoals uw maatschappelijke profiel, effecten op de werksfeer, motivatie van collega’s, klantenbinding en het behalen van social-returndoelen.

N.B. Momenteel (juni 2019) is SZW druk bezig met de vormgeving van het Breed offensief, waarmee staatssecretaris Van Ark een aantal zaken in de wet- en regelgeving wil verbeteren, om sneller meer banen voor werkzoekenden met een beperking mogelijk te maken. 
Zodra de plannen duidelijk zijn, voegen we die informatie toe aan deze Zelfcoach.

← vorige pagina volgende pagina →

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden