Zelfcoach

Introductie

4.0 Introductie
4.1 Voorbereiden
4.2 Beginnen

Goede voorbereidingen zijn een belangrijke succesfactor om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam een plek te geven in uw organisatie. Neem de tijd om onderstaand stappenplan door te lopen en uw organisatie zo goed mogelijk voor te bereiden op toekomstige collega’s.

Tegelijkertijd is ons advies om, wanneer de randvoorwaarden verzorgd zijn (zoals helder geformuleerde beweegredenen, draagvlak en begeleiding), niet te lang te wachten met het starten met een pilot.

Na drie jaar is het werken met collega’s met een arbeidsbeperking over het algemeen volledig ingebed in de organisatie en cultuur.

← vorige pagina volgende pagina →

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden